Tuttu nuohooja palvelee edelleen

Pelastuslain muutoksen myötä nuohouspalvelujen tarjonta on vapautunut koko maassa ja piirinuohousjärjestelmä on poistunut. Käytännössä alueella palvelee sama nuohooja. Markkinoiden muuttuminen antaa kuitenkin sekä asiakkaalle että nuohoojalle vapauden valita itse, kenen kanssa asioi. Nuohousvelvoite säilyy edelleen asukkaalla ja ammattipätevyysvaatimus nuohouksen suorittajalla. Luotettavan palveluntarjoajan voi tarkastaa esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton sivustolta OMAnuohooja-hausta.

Vain ammattipätevä voi suorittaa nuohouksen

Markkinoiden vapautuminen ei tarkoita, että kuka vain voi nuohota. Nuohouksen suorittajalla tulee olla vähintään nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinnosta nuohouksen osaamisala. Piirinuohousjärjestelmän päättyminen houkuttelee uusia yrittäjiä alalle ja osalle voikin tulla yllätyksenä kouluttautumisen erityispiirteet. Nuohoojan ammattiin opiskellaan pääsääntöisesti oppisopimuksella, jonka kautta käytännön kokemusta karttuu jo opiskeluaikana. Oikotietä onneen ei ole, vaan ammattitaidon ja turvallisen nuohouksen varmistamiseksi osaamiskriteerit edellyttävät perehtymistä käytännön työhön aidossa työympäristössä. Nuohousalan Keskusliitto on kouluttanut nuohoojia ja nuohoojamestareita vuodesta 1932 alkaen.

”Paloturvallisuuden varmistamiseksi myös koulutuksen on oltava huolellista”, sanoo Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare.

Nuohousalan Keskusliitto järjestää lisäksi säännöllisesti täydennyskoulutuksia nuohoojille, ja OMAnuohooja-toimintamalliin kuuluu täydennyskouluttautuminen vähintään kahden vuoden välein. Sillä varmistetaan viimeisin tieto säädöksistä, määräyksistä ja alan kehityksestä.

Luotettavasta nuohoojasta ei tarvitse luopua

Keskusliiton OMAnuohooja-toimintamalli on käynnistynyt vuoden 2019 alusta. Sen on tarkoitus olla asukkaalle apuna tunnistaa luotettava, ammattipätevä ja Nuohousalan Keskusliiton työohjeita noudattava nuohooja. Käytännössä esimerkiksi tutuksi tullut nuohooja saattaa ajaa jatkossa pihaan OMAnuohooja-tunnukset autossaan. OMAnuohooja-toimintamalliin kuuluu tiettyjä kriteereitä, joiden on tarkoitus varmistaa paloturvallinen asuminen ja ympäristövastuullinen palveluntarjonta. Pelastuslaissa nuohoukselta edellytetään hyvää nuohoustapaa ja käytännössä tämä tarkoittaa nuohoustyöohjeen noudattamista. Nuohoustyöohje löytyy Nuohousalan Keskusliiton nettisivuilta.

Ympäristövastuullisuus yhä merkityksellisempää

Nuohoojilla on merkittävä rooli mm. pienhiukkasten vähentämisessä. Puhdas, nuohottu savuhormi, oikeanlainen polttoaine ja polttotavat vähentävät merkittävästi puun pienpoltosta syntyviä pienhiukkasia. OMAnuohoojalla on asiantuntemus neuvoa asukasta puhtaan ja vähäpäästöisemmän puun polttamisessa ja energiatehokkaassa tulisijan käyttötavassa. Usein savuhaitat johtuvat puhtaasti tietämättömyydestä. Nuohousalan Keskusliitto on kehittämässä yhdessä HSY:n kanssa Klapitrainer-palvelukonseptia, jossa OMAnuohoojat neuvonta- ja valistustyön lisäksi tekevät tarvittaessa ja erikseen sovittaessa konkreettisia mittauksia savuhaittojen havainnoimiseksi. Palvelua pilotoidaan syksyllä Varsinais-Suomen alueella ja Helsingin seudulla. Opastusta nuohoojalta saa luonnollisesti jo nuohouskäynnillä. Tulisijasta nuohooja näkeekin sen, mitä tulisijassa poltetaan ja millä tavalla.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto ry, 050 555 4527 tai viestintä- ja koulutussuunnittelija Kaisa Hannula, Nuohousalan Keskusliitto ry, 044 215 1169, etunimi.sukunimi@omanuohoojat.fi

Kuka OMAnuohooja?

  • OMAnuohooja on Nuohousalan Keskusliiton jäsen
  • OMAnuohooja on suorittanut nuohousalan ammattitutkinnon ja noudattaa nuohoustyöohjeita ja hyvää nuohoustapaa (laki pelastuslain muuttamisesta 1078/2018)
  • OMAnuohooja osallistuu Nuohousalan Keskusliiton järjestämiin täydennyskoulutuksiin ammattitaitonsa kehittämiseksi vähintään kahden vuoden välein
  • OMAnuohooja on valmistunut koulutusmallilla, joka takaa käytännön kokemuksen karttumisen jo opiskeluaikana
  • OMAnuohooja on koulutettu huomioimaan ympäristötekijät puunpoltossa, ja antaa opastusta ja neuvontaa tulisijan oikeaoppiseen, energiatehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön sekä tulisijan valintaan
  • OMAnuohoojan löytää osoitteesta www.nuohoojat.fi
  • Lue lisää