Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on puhdistettava ja niiden hormit nuohottava vähintään kerran vuodessa.  

”Lämmityksen kesäsulku pitää laittaa kiinni, jottei lämpöä pääse siirtymään turhaan lämmitysverkostoon vuotavien venttiilien kautta. Kesällä kannattaa käyttää lämmityskierron kiertopumppua päällä, ja säätöventtiileitä on avattava ja suljettava riittävän usein, jotta laitteet lähtevät syksyllä toimimaan oikein”, muistuttaa asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta. 

Kaukolämpölaitteiston ja lämmitysverkoston vuototarkastus on hyvä tehdä kesän aikana, jolloin laitteistoa ei tarvita lämmitykseen. Lämmityskattiloiden tarkistukset ja puhdistukset voi niin ikään tehdä lämmityskauden ulkopuolella, eli kesällä, jotta laitteet voidaan tarvittaessa korjata ennen lämmityskauden alkua. Kesäaikaan sopivat myös lämpöpumppujen vuosihuollot. 

”Lämmityskattilan ja tulipesien hormien puhdistukset voidaan hyvin tehdä loppukesästä lintujen pesimiskauden jälkeen, ja varmistaa että hormit ovat puhtaat ja hyväkuntoiset ennen niiden käytön aloittamista”, Virtanen lisää. 

Asetusarvot kohdalleen 

Jos jäähdytyksessä käytetään lämpöpumppuja, niiden ja muidenkin taloteknisten järjestelmien asetusarvot kannattaa tarkistaa, ettei laitteissa ole päällekkäistä jäähdytystä ja lämmitystä käynnissä. Etenkin ilmanvaihdon asetusarvoissa on syytä olla tarkkana. Myös kondenssiveden poiston toimivuus on mukana tarkistuslistalla.  

”Aika ajoin kannattaa hyödyntää ammattilaisten apua lämmitysjärjestelmän ylläpidossa, ja tilata laitteistolle tarkistus ja huolto ammattilaisilta. Näin laitteiston kunto saadaan todennettua, ja sen elinkaarta pidennetään, kun piilevätkin viat saadaan paikannettua ja korjattua”, Virtanen kiteyttää.    

Huoltotoimien muistilista:  

  • Lämmityksen kesäsulku päälle ja pyörähdysohjelmat pumppuihin riittävän usein. 
  • Kaukolämpölaitteiston tarkistus vuotojen varalta.  
  • Lämmitysverkoston tarkistus vuotojen varalta.  
  • Kattiloiden tarkistus ja tarvittaessa puhdistus.  
  • Tulisijojen ja kattiloiden hormien nuohous. 
  • Tarkistus: ovatko jäätymisten estojen sulanapidot varmasti pois päältä. 
  • Lämpöpumppujen asetusarvojen ja säätöjen tarkistus, tarvittaessa pumpun vuosihuolto.  

Lisätietoja: 

Motiva Oy 
asiantuntija Veli-Matti Virtanen 
puh. 050 521 1234 
veli-matti.virtanen@motiva.fi 

Lisää vinkkejä Talotekniikan viestintäfoorumin sivuilla 

Lämpöpumppujen huolto-ohje 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden mukaisesti viestintää eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään alan toimijoista kootun Talotekniikan viestintäfoorumin kautta. Motiva koordinoi foorumin toimintaa ympäristöministeriön toimeksiannosta.