Nuohousyritykselle

Vikailmoituslomake

Vikailmoituslomake

Nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa kiinteistössä havaitsemistaan puutteista ja vioista asiakkaalle ja tarvittaessa pelastuslaitokselle. 

Nuohousvelvoitetta täydentää velvoite pitää tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulisijoja on käytettävä niiden käyttöohjeiden mukaisesti ja että nuohoojan havaitsemiin palovaaraa aiheuttaviin vikoihin ja puutteisiin on reagoitava. Nuohousvelvoitteeseen liittyy kiinteästi myös tikkaiden, kattokulkutien osien ja katon turvavarusteiden pitäminen sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

 

Nuohoojille löytyy internetistä valmis vikailmoituslomake, johon nuohoojat ympäri Suomen voivat täyttää kiinteistön puutteisiin liittyvän vikailmoituslomakkeen. Lomakkeella nuohooja voi tehdä pelastuslain 379/2011 62 § edellyttämän nuohousvikailmoituksen rakennuksen tulisijan, hormin tai kattoturvalaitteiden puutteista. 

 

 

Nuohoojan ilmoittamisvelvollisuus

 

Pelastuslaki 379/2011 106 §

 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 62 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle tulisijoissa tai savuhormeissa havaitut tulipalon vaaraa aiheuttavat vakavat viat tai puutteet on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.

 

Vikailmoituslomake

Tutustu myös

Nuohoustyöohjeet

Nuohouksen markkinointi

Säädökset

Nuohoustodistus

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä

Ajankohtaista

Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on