Nuohousyritykselle

Nuohousalan sääntely muuttui vuonna 2019 ja nykyisin pelastuslaitoksilla ei ole enää velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Koko maassa on siis käytössä nuohouspalvelujen vapaa tarjonta.

Nuohousalan yrityksen näkökulmasta nykyinen toimintaympäristö luo tiettyjä pelisääntöjä alalle, joita jokaisen yrityksen on noudatettava. Alta pääset tutustumaan tarkemmin näihin asioihin, joita on omassa yritystoiminnassa huomioitava.

Nuohoustodistus

Säädökset

Alaan liittyviä säädöksiä

Nuohouksen markkinointi

Nuohoustyöohjeet

Nuohousalan Keskusliiton viralliset nuohoustyöohjeet

Nuohoojaoppilaan työskentely yrityksissä opiskeluaikana

Nuohousalan koulutus tapahtuu pääosin oppisopimuskoulutuksena nuohousalan yrityksissä.

Vikailmoituslomake

Nuohoojan kiinteistöä koskevia vikailmoituksia varten on käytössä valtakunnallinen sähköinen vikailmoituslomake

Tutustu sisältöön

Nuohoustyöohjeet

Nuohouksen markkinointi

Säädökset

Nuohoustodistus

Vikailmoituslomake

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä