Nuohousyritykselle

Säädökset

Säädöksiä liittyen nuohousalaan

Nuohoojan velvoitteet liittyen nuohouskäyntiin:

  • Nuohoustyötä voi tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon tai talotekniikan ammattitutkinnon nuohouksen osaamisalan suorittanut nuohooja. Nuohousalan yrittäjälle ei ole asetettu pelastuslaissa erillisiä vaatimuksia.
  • Jokaisesta nuohouskäynnistä on jäätävä asiakkaalle nuohoustodistus. Todistuksen tarkempi sisältö katsottavissa täältä. (linkki nuohoustodistus-kohtaan)
  • Nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja vioista asiakkaalle ja tarvittaessa pelastuslaitokselle.
 

Rakennuksen omistajalla on pelastuslain pohjalta velvollisuus huolehtia säännöllisen nuohouksen tilaamisesta ja toteutumisesta. Nuohouksen avulla ylläpidetään asuntojen paloturvallisuutta ja samalla huolehditaan tulisijojen asianmukaisesta toiminnasta, kun tulisijat ja hormit on määrävälein huollettu.

 

Nuohousvelvoitetta täydentää velvoite pitää tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulisijoja on käytettävä niiden käyttöohjeiden mukaisesti ja että nuohoojan havaitsemiin palovaaraa aiheuttaviin vikoihin ja puutteisiin on reagoitava. Nuohousvelvoitteeseen liittyy kiinteästi myös tikkaiden, kattokulkutien osien ja katon turvavarusteiden pitäminen sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

 

Rakennusten tulisijat on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Asumiseen käytetyissä rakennuksissa on tämän lisäksi säädetty vähimmäisnuohousväleistä.

 

Nuohouksen määrävälit ovat seuraavat:

 

  • Vakituisen asumisen kiinteistöt –> tulisijat nuohotaan kerran vuodessa

 

  • Vapaa-ajan asumisen kiinteistöt –> tulisijat nuohotaan kerran kolmessa vuodessa

 

Nuohousvelvoite ei ole enää sidoksissa rakentamisen sääntelyyn liittyvään rakennuksen käyttötarkoitukseen, vaan asumisen määrään. Mikäli vapaa-ajan asuntoa käyttää kuitenkin enemmän ja sitä kautta tulisijoille on enemmän käyttöä, niin nuohousmääräväli tihenee ja se on kerran vuodessa.

 

Jos tulisijaa ja hormia ei käytä, niin niitä ei myöskään tarvitse nuohota. Yli kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ja tarkistettava ennen käyttöönottoa.

 

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on kiinteistön hoitoon liittyen omat suojeluohjeet, joista saa tietoa tarkemmin vakuutusyhtiöiden linjasta esimerkiksi korvaustilanteisiin, jossa tulipalo on syttynyt tulisijasta tai hormista.

 

Hyvä nuohoustapa

 

Pelastuslaissa on viittaus hyvään nuohoustapaan, jota tulisijojen nuohouksessa tulisi nuohoojan noudattaa. Hyvä nuohoustapa tarkoittaa käytännössä Nuohousalan Keskusliiton työohjeita.

 

Työohjeet ovat luettavissa täältä.

 

Säädökset

Tutustu myös

Nuohoustyöohjeet

Nuohouksen markkinointi

Nuohoustodistus

Vikailmoituslomake

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä

Ajankohtaista

Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on