Nuohousyritykselle

Nuohoustodistus

Nuohoustodistus on nuohoojalta jäävä kirjallinen todiste suoritetusta nuohoustyöstä

Lain näkökulmasta kelvollisen nuohoustodistuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, joka on suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon tai nykyisin talotekniikan ammattitutkinnon nuohouksen osaamisalan. Nuohoustodistus kertoo samalla asiakkaalle, että mistä toimenpiteistä nuohouspalvelun hinta koostuu. Nuohoustyön sisältöön kuuluu tulisijan ja savuhormin puhdistamisen lisäksi tulisijan ja hormin kunnon tarkastaminen paloturvallisuuden näkökulmasta. Tässä on listattuna nuohoojan työt listattuna nuohouskerran aikana:

  •  Ennen nuohousta nuohooja poistaa nuohousta haittaavat laitteet, avaa savupellit ja tiivistää ne auki asentoon, sekä tarkistaa liitinhormien ja nuohousluukkujen tiiviyden.  Lisäksi nuohooja sulkee tarvittaessa painovoimaiset ilmanvaihtoventtiilit ja pysäyttää koneellisen ilmanvaihtolaitoksen sekä tarkistaa, että mahdollinen öljynpoltin on irrotettu toiminnasta.
  • Nuohoojan sulkee ja tiivistää myös tulisijan aukot sekä suojaa liesitason tai kiuaskivet. Mikäli nuohous suoritetaan käyttäen hormin alipaineistusta, suojaustyön yhteydessä huomioidaan, ettei tulisijaa tiivistetä liikaa, vaan varmistetaan riittävä ilmavirtaus hormissa.
  • Nuohooja nuohoaa savuhormin lisälaitteineen sekä liitin- ja yhdyshormin. Nuohooja poistaa nuohouksesta kertyneen jätteen ja tuhkan sekä varmistuu siitä, ettei hormiin jää nokipalonvaaraa aiheuttavia palavia aineita.
  • Nuohooja nuohoaa myös tulisijan, puhdistaa savupellit ja tarkistaa niiden toimivuuden.
  • Nuohooja avaa myös tarpeen vaatiessa tukkeutuneen savuhormin ja tarkistaa mahdolliset hormivuodot.
  • Nuohooja tarkistaa tulisijojen, savuhormien, tikkaiden ja nuohoustelineiden kunnon. Jos nuohooja havaitsee vikoja ja puutteita, hän ilmoittaa niistä kiinteistön omistajalle tai haltijalle, sekä alueen pelastusviranomaisille.

 

Todistus on myös tiedoksianto asiakkaalle siitä, että missä kunnossa hänen asuntonsa tulisijat, savuhormit ja kattoturvalaitteet ovat ja vaativatko ne korjaustoimenpiteitä nuohouskäynnin jälkeen. Nuohoojalla on velvoite yksilöidä tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet niin, että asiakas voi ryhtyä niiden pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Todistus kertoo sen ajankohdan, jolloin nuohous on suoritettu. Nuohoustodistus on syytä säilyttää esimerkiksi talokansiossa ainakin seuraavaan nuohouskertaan asti. Nuohoustodistus on vahinkotilanteiden varalta myös todiste siitä, että tulisija ja hormi on huollettu määräajoin. 

Missä tilanteessa nuohoustodistusta ei voida antaa?

Nuohoustodistusta ei voida kirjoittaa silloin, jos tehty nuohoustyö ei vastaa säädettyä nuohoustyön sisältöä eli esimerkiksi on tilattu ainoastaan hormin nuohous, vaikka lakisääteinen nuohous sisältää myös tulisijan nuohouksen.

Nuohoustodistus

Tutustu myös

Nuohoustyöohjeet

Nuohouksen markkinointi

Säädökset

Vikailmoituslomake

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä

Ajankohtaista

Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on