Tietosuoja

Nuohousalan Keskusliitto ry / Jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

15.2.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä 

Nuohousalan Keskusliitto ry 

Yhteystiedot: Katajanokankatu 3 B 9 00160 Helsinki 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Nuohousalan Keskusliitto ry Katajanokankatu 3 B 9 00160 Helsinki 
(09) 6844160, info@omanuohoojat.fi 

2. Rekisteröidyt 

Henkilöllä tai yrityksellä on tai ollut rekisterinpitäjän olemassa oleva jäsen-/asiakassuhde tai potentiaalinen jäsen-/asiakassuhde 

 • Jäsenet/Jäsenyritykset 
 • Kunniajäsenet 
 • Vapaajäsenet 
 • Opiskelijajäsenet 
 • Opiskelijat 
 • Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n jäsenet/jäsenyritykset 
 • Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsen-/asiakassuhteen perusteella 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Jäsen-/asiakassuhteen hoitaminen /jäsenen rekisteröinti 
 • viestintä 
 • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen 
 • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset 
 • Jäsenyrittäjien merkkipäivien huomiointi 
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 
 • Laskutus 
 • Koulutusten opiskelijahallinnointi 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Jäsenen/asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 

 • Nimi 
 • Syntymäaika 
 • Osoite 
 • Sähköposti 
 • Puhelinnumero 
 • Jäsen-/asiakastiedot 
 • Yhdistys- että yritystoimintaa koskevat tiedot 
 • Yrityksen yhteystiedot 
 • Jäsenlaskutuksessa tarvittavat tiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Nuohousalan Keskusliitto ry, Katajanokankatu 3 B 9, 00160 Helsinki 
(09) 6844160, info@omanuohoojat.fi 
 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
 
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
 
Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
 
Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla 
 • Vuosittain suoritettavalla jäsen-/asiakastietojen päivityskyselyllä  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Nuohousalan Keskusliitto ry:n ulkopuolelle. 
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • CRM- service Oy/henkilö- ja koulutustietojärjestelmä 
 • Accountor Finago Oy/Procountor- taloushallinnon ohjelmisto 
 • Liana Mailer- uutiskirjesovellus 
 • Foxmedia-printtipalvelut 
 • Card Plus -henkilökorttipalvelut 
 • Ajasto-kalenterituotanto 
 • Webaula-digimarkkinointi 
 • Grano Oy -printtipalvelut 
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
 • Helsingin seudun ympäristöyhdistys HSY  

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Tiedot poistetaan 3 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä. 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

 • Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Nuohousalan Keskusliitto ry:n rekisterinpitäjät järjestelmään erikseen määriteltyjen käyttö- ja kirjautumisoikeuksien mukaisesti 
 • IT tuki, Jorma Lappeteläinen 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Evästeet ja selailun seuranta 

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Nuohousalan Keskusliitto ry:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. 

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. 

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. 
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.  
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.  
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.