Tietoa meistä

Nuohousalan Keskusliitto ry on perustettu vuonna 1932. Liittoon kuuluu noin 300 jäsentä. Liiton varsinaisia jäseniä ovat yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat. Tämän lisäksi liittoon kuuluu kannatusjäseniä.

Nuohousalan Keskusliitto ry:n yhdistyssäännöt on luettavissa täältä.

Liiton tarkoituksena on koko maan nuohoojien keskusjärjestönä yhdistää nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja yhteisten etujen valvomiseksi.

Nuohousalan Keskusliitto ry on ollut Euroopan Nuohoojamestarien liiton jäsen sen perustamisesta lähtien v. 1954. Liitto on myös Suomen Yrittäjät ry:n, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Bioenergiayhdistyksen ja Sisäilmayhdistyksen jäsen.

Strategiamme

Nuohoustoimi Suomessa

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin. Pelastuslain (§13A) mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Sen myötä Suomessa on siirrytty 1.7.2019 alkaen sopimusperusteiseen nuohoukseen eli piirinuohousjärjestelmä päättyy.

 

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, että

  1. vakituisesti asuttu kiinteistö nuohotaan kerran vuodessa
  2. vapaa-ajan asunto vähintään kolmen vuoden välein
 
Mikäli vapaa-ajan asuntoa käyttää kuitenkin enemmän ja sitä kautta tulisijoille on enemmän käyttöä, niin nuohousmääräväliä on tihennettävä.
 

Jos kiinteistön tulisijaa ja hormia ei käytä, niin niitä ei tarvitse nuohota. Yli kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ja tarkistettava ennen käyttöönottoa.

Nuohouksen voi suorittaa vain ammattipätevyyden hankkinut nuohooja. Tutkintovaatimuksena on vähintään nuohoojan ammattitutkinto (ennen 2019) tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettuna nuohouksen osaamisala (jälk. 2019).

Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta, sisäilman puhtaudesta, energian säästöstä sekä ympäristön puhtaudesta.

Pelastuslaissa (379/2011) viitataan nuohouksessa hyvään nuohoustapaan, jolla tarkoitetaan Nuohousalan Keskusliiton nuohoustyöohjetta.

Tutustu sisältöön

Hallitus

Toimisto

Paikallisyhdistykset