Nuohousyritykselle

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä

Nuohousalan opiskelijat nuohousyrityksissä

Ohjeistus on tarkoitettu nuohousalan koulutusta järjestäville oppilaitoksille, nuohoojia kouluttaville yrityksille sekä nuohousalan opiskelijoille.

Ohjeistuksen on laatinut Nuohousalan Keskusliitto ry yhteistyössä Sisäministeriön kanssa.

Nuohousalan koulutus tapahtuu pääosin oppisopimuskoulutuksena nuohousalan yrityksissä. Nuohousalan yrityksissä siis opiskelee nuohoojan työtä tekemällä opiskelijoita, jotka eivät ole vielä valmistuneet nuohoojaksi. Pelastuslaissa nuohoojan pätevyys, eli nuohoojan tehtäviä suorittavan henkilön kelpoisuus on kuitenkin määritetty tarkasti. Tässä ohjeistuksessa selvennetään, miten nuohoojia kouluttavissa yrityksissä järjestellään opiskelu niin, että pelastuslain edellytykset täyttyvät.

Nuohousalan yrityksessä oppisopimuksella opiskeleva opiskelija työskentelee aina työnantajan vastuulla. Opiskelija työskentelee työpaikkaohjaajan välittömän ohjauksen ja valvonnan alaisena. Työpaikkaohjaajalla tulee aina olla nuohoojan pätevyys. Kun oppisopimusopiskelijalla on riittävät edellytykset nuohoustyön tekemiseen, voi opiskelijan olla työpaikkaohjaajan niin arvioidessa mahdollista työskennellä kohteissa itsenäisesti jo ennen nuohoojaksi valmistumista. Nuohoojan työ on itsenäistä asiakaspalvelutyötä, minkä vuoksi nuohoustyön harjoittelu myös ilman ohjaajan jatkuvaa läsnäoloa voi olla tarkoituksenmukaista. Tällöinkin työpaikkaohjaaja on opiskelijan työskentelystä vastuussa. Työpaikkaohjaajan tulee olla opiskelijan välittömästi tavoitettavissa ja ohjaajan tulee voida saapua opiskelijan avuksi kohteeseen vaivattomasti ja nopeasti.

Suositus on, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakollisten tutkinnon osien tietopuolisen koulutuksen, nk. teoriaopinnot, ennen kuin hän toimii nuohoojan työtehtävissä ilman työpaikkaohjaajan jatkuvaa läsnäoloa. Pakollisten tutkinnon osien tietopuolisen koulutuksen suoritettua voidaan katsoa, että opiskelijalla on riittävä ymmärrys nuohoustyön kokonaisuudesta sekä työhön liittyvistä vastuista.

Tärkeä huomio on, että nuohousalan opiskelija ei voi ennen valmistumistaan itsenäisesti kirjoittaa nuohoustodistuksia. Nuohoustodistuksessa tulee käydä ilmi työn suorittaneen nuohoojan nimi, mikä tarkoittaa, että nuohoustodistuksen allekirjoittaneella tulee aina olla nuohoojan pätevyys. Pelkkä yrityksen nimi ei riitä nuohoustodistukseen merkittä- väksi. Yritykset voivat itse päättää, miten ratkaisevat asian. Esimerkkimalli voisi olla, että opiskelijat ja työpaikkaohjaajat käyvät päivän päätteeksi opiskelijan nuohoamat kohteet läpi, ja nuohoustodistuksiin merkitään sekä opiskelijan että työpaikkaohjaajan nimi.

 

 

 

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä

Tutustu myös

Nuohoustyöohjeet

Nuohouksen markkinointi

Säädökset

Nuohoustodistus

Vikailmoituslomake

Ajankohtaista

Toimivalla ilmanvaihdolla miellyttävä sisäilma kiinteistöön

Maapallon keskilämpötila nousee ja ääriolosuhteet voimistuvat. Kesän hellejaksot pahenevat. Nykyään aurinkosuojaus otetaan huomioon uudisrakennusten arkkitehtuurissa,