OMAnuohooja

Nuohousalan Keskusliitto ry on julkaissut vuoden 2019 alusta OMAnuohooja-toimintamallin, kun uusi pelastuslain muutos astui voimaan. Tunnus kertoo asiakkaalle, että nuohouksen suorittava palveluntarjoaja on ammattipätevyyden saanut Nuohousalan Keskusliiton jäsen, joka on sitoutunut suorittamaan työn nuohoustyöohjeiden mukaisesti. OMAnuohooja on sitoutunut ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen, laadun tarkkailuun sekä ympäristövastuulliseen toimintaan.

OMAnuohoojan lupaus asiakkaalle

Laatutakuu

  • OMAnuohooja antaa asiakkaalle laatutakuun noudattamalla hyvää nuohoustapaa, johon pelastuslaki viittaa. Hyvä nuohoustapa, eli Nuohousalan Keskusliitto ry:n laatimat nuohoustyöohjeet pohjautuvat pitkän laatutyön tuloksena tehtyyn laatukäsikirjaan.
  • OMAnuohooja on sitoutunut toteuttamaan palvelumallin laatukriteereitä, joiden toteutumista valvoo tekninen valiokunta.

Pätevyystakuu

  • OMAnuohooja antaa pätevyystakuun ammattipätevyydestään. OMAnuohoojana voi toimia vain Nuohousalan Keskusliiton jäsen, joka on suorittanut ammattipätevyyden.
  • OMAnuohooja on sitoutunut jatko- ja täydennyskouluttautumaan vähintään kahden vuoden välein.
  • Nuohousalan Keskusliiton koulutusmalli mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtämisen jo opiskeluaikana.

Luotettavuus

  • Luotettavuus perustuu pitkään rakennettuun ja saavutettuun luottamukseen asiakassuhteissa, joka voidaan saavuttaa vain pitkän ja hyvin hoidetun asiakassuhteen kautta.
  • OMAnuohoojalta asiakas saa palauteraportin nuohoustyöstä, josta voidaan todeta yksityiskohtaisesti sellaisetkin tehdyt työt ja havaitut huomiot, joita asiakas ei muuten saisi tietoonsa esimerkiksi silmämääräisesti toteamalla.

Turvallisuus

  • OMAuohooja työskentelee palo- ja asumisturvallisuuden eteen. OMAnuohooja kiinnittää huomiota esimerkiksi palovaroittimen sijaintiin ja toimivuuteen, polttopuiden sijoitukseen ja suojaetäisyyksiin kodissa, ja opastaa asiakasta turvallisempaan toimintaan.

Vastuullisuus

  • OMAnuohoojan toimintaa ohjaa ympäristövastuullisuus. OMAnuohoojaltasi saat opastusta puhtaan ja vähäpäästöisemmän puun polttamiseen ja energiatehokkuuteen sekä opastusta tulisijan valinnassa ja käyttötavoissa.
  • OMAnuohoojan yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu.