nuohouslaki Archives - OMAnuohooja

Nuohousuudistus ei ole nostanut hintoja merkittävästi, mutta nuohousvälit ovat pidentyneet

Vuonna 2019 voimaan tullut nuohousuudistus ei ole nostanut nuohouksen hintoja merkittävästi. Sen sijaan nuohousvälit ovat pidentyneet hieman. Tiedot käyvät ilmi sisäministeriön Itä-Suomen yliopistolta tilaamasta selvityksestä. – Nyt valmistuneen selvityksen tulokset ja sisäministeriön asettaman nuohousuudistuksen seurantaryhmän tekemät havainnot tukevat toisiaan ja ovat saman suuntaisia, kertoo yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriöstä. Itä-Suomen yliopisto selvitti miten nuohouksen säädösmuutokset ovat vaikuttaneet nuohousmarkkinoiden

Tuttu nuohooja palvelee edelleen

Pelastuslain muutoksen myötä nuohouspalvelujen tarjonta on vapautunut koko maassa ja piirinuohousjärjestelmä on poistunut. Käytännössä alueella palvelee sama nuohooja. Markkinoiden muuttuminen antaa kuitenkin sekä asiakkaalle että nuohoojalle vapauden valita itse, kenen kanssa asioi. Nuohousvelvoite säilyy edelleen asukkaalla ja ammattipätevyysvaatimus nuohouksen suorittajalla. Luotettavan palveluntarjoajan voi tarkastaa esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton sivustolta OMAnuohooja-hausta. Vain ammattipätevä voi suorittaa nuohouksen Markkinoiden