Mikä OMAnuohooja? - OMAnuohooja

OMAnuohoojat – Ammattitaitoisesti, asiakaslähtöisesti ja luotettavasti

Nuohousalan Keskusliiton OMAnuohooja-toimintamalli on alkanut vuoden 2019 alusta. Jatkossa asiakkaat löytävät vaivattomasti ammattitaitoiset ja luotettavat nuohousalan yrittäjät Nuohousalan Keskusliitto ry:n kotisivuil­ta www.nuohoojat.fi OMAnuohooja-hakupal­velun alta. OMAnuohoojat toimivat lakimuu­toksesta huolimatta alueilla vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti.

OMAnuohooja-tunnus on asiakkaalle laatu­takuu. Tunnus kertoo, että työ on laadukasta ja luotettavaa ja sen suorittaa Nuohousalan Keskusliiton jäsen ja nuohousalan ammatti­tutkinnon suorittanut nuohooja huolellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. OMAnuohooja-brändi on rekisteröity Patent­ti- ja rekisterihallituksessa ja se on eräänlainen nuohousalan joutsenmerkki.

OMAnuohooja-logoa käyttävä nuohooja on Nuohousalan Keskusliiton jäsen, jolla on ammattitutkinto suoritettu ja hän on sitoutunut laaduntarkkailuun ja noudattaa keskusliiton nuohoustyöohjeita. OMAnuohooja huolehtii säännöllisestä täydennyskouluttautumisesta ja antaa asiakkaalle opastusta ja neuvontaa tulisijan oikeaoppiseen ja turvalliseen käyttöön sekä tulisijan valintaan.

OMAnuohoojan laatutakuu:

 • OMAnuohooja on suorittanut nuohousalan ammattitutkinnon ja noudattaa nuohoustyöohjeita ja hyvää nuohoustapaa (pelastuslaki 1078/2018)
 • OMAnuohoojan yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten verot, YEL- ja vastuuvakuutukset ovat ajantasalla
 • OMAnuohooja osallistuu Nuohousalan Keskusliiton järjestämiin täydennyskoulutuksiin ammattitaitonsa kehittämiseksi vähintään kerran kahteen vuoteen
 • OMAnuohooja on valmistautunut työn laadun tarkkailuun
 • OMAnuohooja antaa asiakkaalle opastusta ja neuvontaa tulisijan oikeaoppiseen ja turvalliseen käyttöön sekä tulisijan valintaan
 • OMAnuohooja on yhteistyössä toisten nuohoojien kanssa jakaakseen ja ammentaakseen tieto-taitoa, osaamista ja kokemuksia työn laadukkuuden parantamiseksi
 • OMAnuohooja sitoutuu noudattamaan OMAnuohoojan Eettisiä Ohjeita

OMAnuohoojat noudattavat OMAnuohoojan eettisiä ohjeita:

 • kunnioitan nuohoojaperinteitä
 • teen osuuteni nuohoojien arvostuksen ylläpitämiseksi
 • kehitän jatkuvasti omaa ammattitaitoani
 • säilytän luottamukselliset suhteet asiakkaaseen
 • annan asiakkaalle vain laadukkaita töitä ja palveluja
 • otan huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarvikeaineiden käyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset
 • huolehdin omalta osaltani ammattitai­don siirtymisestä seuraaville sukupolville
 • noudatan maan lakeja ja asetuksia sekä muutoin hyviä tapoja
 • toimin yrittäjämäisesti