Toimintaohjeistus nuohouksesta koronavirusepidemian aikana (4.12.2020)

Toimintaohjeistus nuohouksesta päivittynyt (4.12.2020) 
Ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa 

Nuohoustyössä noudatetaan sekä valtioneuvoston että terveysviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä alueellisia suosituksia ja rajoituksia.

Nuohoustyössä noudatetaan kontaktitonta toimintamallia, jossa huolehditaan sekä omasta että asiakkaan terveydestä. Asiakas pyydetään siirtymään eri tilaan tai huoneeseen toimenpiteiden ajaksi. Lisäksi nuohooja huolehtii tehostetusta hygieniasta. 

Ennen nuohouskäyntiä, käydään asiakkaan kanssa lävitse kohdekohtaiset turvalliset järjestelyt nuohouskäyntiin liittyen. 

Riskiryhmien kohdalla noudatetaan valtioneuvoston sekä terveysviranomaisten ohjeita ja noudatetaan erityistä huolellisuutta. 

Nuohoustyön tehostettu hygienia tarkoittaa, että: 

  • Huolehditaan asianmukaisesta käsihygieniasta ja käytetään kertakäyttöisiä suojakäsineitä 
  • Käytetään kasvomaskia/hengityssuojainta 
  • Suositellaan käteisen rahan sijaan maksupäätteen käyttöä tai käytetään sähköistä laskutusta 
  • Kosketellut pinnat desinfioidaan nuohoustyön jälkeen niin nuohouskohteesta kuin työvälineistä sekä työautosta 
  • Huolehditaan ajoneuvon sisäosien, maksupäätteiden ja työvälineiden puhtaudesta 
  • Huolehditaan suojavälineiden säännöllisestä huoltamisesta ja vaihtamisesta 

Nuohouskäynnistä annetaan asiakkaalle nuohoustodistus tehdyistä töistä, havainnoista, puutteista tai huomioista. Suositellaan nuohoustodistuksen toimittamista asiakkaalle ensisijaisesti sähköisessä muodossa. 

Asiakasta ohjeistetaan kohdekohtaisiin erityisjärjestelyihin. Jos asiakas poistuu asunnosta esimerkiksi ulkoilemaan, on asiakasta hyvä ohjeistaa ottamaan esimerkiksi puhelin mukaan, johon voidaan ilmoittaa nuohouskäynnin päätymisestä, ellei muuta sovita. 

Nuohoustyön turvallinen suorittaminen edellyttää sekä palveluntuottajalta että asiakkaalta vastuullisuutta ohjeiden noudattamisessa. 

4.12.2020
Nuohousalan Keskusliitto ry