OMAnuohooja-toimintamalli on alkanut

OMAnuohooja-tunnus merkkinä pätevästä nuohoojasta

Nuohousalan Keskusliitto ry on julkaissut vuoden 2019 alusta OMAnuohooja-toimintamallin, kun uusi pelastuslain muutos astui voimaan. Tunnus kertoo asiakkaalle, että nuohouksen suorittava palveluntarjoaja on ammattipätevyyden saanut Nuohousalan Keskusliiton jäsen, joka on sitoutunut suorittamaan työn nuohoustyöohjeiden mukaisesti. OMAnuohooja on sitoutunut ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen, laadun tarkkailuun sekä ympäristövastuulliseen toimintaan. OMAnuohoojat löytyvät Nuohousalan Keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi.

  • Vain ammattipätevä voi suorittaa nuohouksen
  • OMAnuohooja antaa pätevyystakuun ammattipätevyydestään.
  • OMAnuohoojana voi toimia vain Nuohousalan Keskusliiton jäsen, joka on suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon tai talotekniikan ammattitutkinnon, jossa on suoritettuna nuohouksen osaamisala.
  • OMAnuohooja on sitoutunut jatko- ja täydennyskouluttautumaan vähintään kahden vuoden välein, joka takaa viimeisimmän tiedon säädöksistä, määräyksistä ja alan kehityksestä.

Nuohousalan Keskusliiton koulutusmalli mahdollistaa ammattitaidon ja kokemuksen karttumisen sekä ammatillisen hiljaisen tiedon siirtymisen jo opiskeluaikana. Oppisopimuskoulutus ja työpaikkaohjaus työtehtävissä mahdollistavat ainutlaatuisen perehtymisen käytännön työhön ja tuo kokeneita nuohoojia kentälle jo tutkintoon valmistumisen hetkestä lähtien.

Laatutae perustuu laissa viitattuun hyvään nuohoustapaan
OMAnuohooja antaa asiakkaalle laatutakeen noudattamalla hyvää nuohoustapaa, johon pelastuslaki viittaa. Hyvä nuohoustapa, eli Nuohousalan Keskusliitto ry:n laatimat nuohoustyöohjeet, pohjautuvat pitkän laatutyön tuloksena tehtyyn laatukäsikirjaan, josta käytännön nuohoustyöohjeet ovat noudettu. OMAnuohoojalta asiakas saa palauteraportin nuohoustyöstä ja työ dokumentoidaan.

Ympäristövastuu ja turvallisuuden edistäminen toimintaa ohjaamassa
OMAnuohoojan toimintaa ohjaa ympäristövastuullisuus. OMAnuohoojalta saa opastusta puhtaan ja vähäpäästöisemmän puun polttamiseen ja energiatehokkuuteen sekä opastusta tulisijan valinnassa ja käyttötavoissa. OMAnuohooja on koulutettu tarkkailemaan paloturvallisuusriskejä, joita asukas ei ehkä tule ajatelleeksi. Nuohoustyön ja laitteiston kunnon varmistamisen lisäksi OMAnuohooja kiinnittää huomiota esimerkiksi palovaroittimen sijaintiin ja toimivuuteen, polttopuiden sijoitukseen ja suojaetäisyyksiin kodissa, ja opastaa asiakasta turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään toimintaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto ry, 050 555 4527
Koulutusasiantuntija Kari Hemanus, Nuohousalan Keskusliitto ry, 046 875 7580
Järjestökoordinaattori Lauri Asikainen, Nuohousalan Keskusliitto ry, 050 548 8226


etunimi.sukunimi@omanuohoojat.fi