Nuohouslaki uudistuu – piirinuohouksesta siirrytään sopimusperusteiseen malliin

LEHDISTÖLLE joulukuu 2018

Pelastuslaki 1078/2018 hyväksyttiin 5.12.2018. Muutos tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä päättyy ja nuohousala siirtyy sopimusperusteiseen malliin. Sopimusperusteisessa mallissa asiakas voi jatkossa valita itse haluamansa nuohouspalvelun tuottajan kotiinsa.

Piirinuohoussopimukset lakkaavat 1.1.2019, ja alueella voidaan järjestää nuohousta sopimusperusteisesti siirtymäajan (6kk) jälkeen. Piirinuohooja ja pelastuslaitos voivat kuitenkin yhteisellä sopimuksella sopia piirinuohouksen päättymisestä ilman siirtymäaikaa. Mikäli sopimuksia ei pureta, piirinuohoojan oikeus alueella säilyy siirtymäajan, eli enintään 30.6.2019 saakka. Jotkut alueet (mm. Uusimaa, Oulun seutu ja osa Etelä-Karjalaa) ovat siirtyneet sopimusperusteiseen nuohoukseen jo aikaisemmin. Tietoa oman paikkakuntansa tilanteesta voi kysyä alueen pelastuslaitokselta. Mitä uudistus tarkoittaa käytännössä? Kiinteistön omistajalla säilyy vastuu huolehtia nuohouksesta. Pelastusviranomaisella on valvontavastuu alueellaan, mutta ei nuohouksen järjestämisvastuuta. Nuohoojat markkinoivat palvelujaan jatkossa itsenäisesti toiminta-alueellaan tai halutessaan yli maakuntarajojen.

Nuohous tulee hoitaa
• vakituisesti asutuissa kiinteistöissä kerran vuodessa
• vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein

Miten varmistaa jatkossa kodin luotettava nuohous? Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohousalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Uusia nuohoojia kouluttaa muun muassa Nuohousalan Keskusliitto ry. Nuohoojan pätevyydestä, laatutakuusta ja ammattimaisesta nuohoustyöstä on tunnuksena Nuohousalan Keskusliiton OMAnuohooja. OMAnuohoojan löytää Nuohousalan Keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi.

”Käyttäessään OMAnuohoojan palveluja, asiakas voi varmistua siitä, että palveluntuottaja vähintään nuohousalan ammattitutkinnon suorittanut, noudattaa Nuohousalan Keskusliiton nuohoustyöohjeita ja kouluttautuu kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden edistämiseksi”, kertoo Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare. ”Työ tehdään turvallisesti ja laadukkaasti.”

Lisätietoja nuohousalan uudistuksesta löytyy sisäministeriön hankesivuilta https://.intermin.fi/nuohous, Nuohousalan Keskusliitosta (09) 684 4160 sekä oman alueen pelastusviranomaiselta.