Lämmityskattiloiden hyötysuhdemittaukset

Lämmityskattiloiden hyötysuhdemittauksilla saadaan tietoa oman lämmityskattilan toiminnasta ja hyötysuhteesta sekä millä toimenpiteillä sitä parannetaan. 

Hyötysuhde kuvaa, mikä osuus käytetyn polttoaineen lämpösisällöstä saadaan talteen ja hyötykäyttöön. Nykyaikaisessa kattilateknologiassa on varmistettu kaasujen palaminen ja mahdollistettu polttotilan ilmansaannin säätö, mikä parantaa hyötysuhdetta. Lisäksi lämmityskattilajärjestelmään kytketty lämminvesivaraaja parantaa hyötysuhdetta.

Lämmityskattiloiden puhdistukset

Lämmityskattilan säännöllinen puhdistaminen takaa tehokkaan lämmön siirtymisen, parantaa turvallisuutta ja pidentää kattilan käyttöikää. Yhden millimetrin paksuinen nokikerros lämmönvaihtopinnoilla huonontaa lämmön siirtoa noin viisi prosenttia.

Lämmityskattilan likaantumisen voi nähdä savukaasun lämpötilaa seuraamalla. Kun lämpötila on noussut 30–50 astetta verrattuna puhtaaseen kattilaan, on puhdistamisen aika.