Asukkaalle

Tulisijojen ja savuhormien korjaus- ja huoltopalvelut

Savuhormien korjaukset ja sisäpiippujen asennukset

Vuotava hormi voidaan kunnostaa pinnoittamalla hormin sisäpinta tarkoitukseen suunnitellulla keraamisella massalla. Massaamisen etu on se, että hormin poikkipinta-ala ei merkittävästi pienene eikä veto-ongelmia aiheudu.

Massausta voidaan käyttää eri materiaaleista valmistettujen(tiili-, harkko- ja valubetoni-) hormien kunnostamiseen. Massaus ei sovellu hormeihin, joissa on vaara hormin kastumiselle savukaasujen matalasta lämpötilasta johtuen.

Savuhormien korjaukseen tarkoitetut hormisaaneerausputket ovat valmistettu yleensä haponkestävästä teräksestä ja ne soveltuvat käytettäväksi kohteissa, joissa hormi altistuu syövyttäville olosuhteille. Syövyttäviä olosuhteita esiintyy silloin, kun savukaasujen lämpötila alittaa happokastepisteen ja polttoaineen rikkipitoisuus ylittää 0,1 % tai polttoaineet sisältävät klorideja.

Hormeissa, joissa esiintyy vaaraa hormin kastumiselle savukaasujen matalista lämpötiloista johtuen, on hormin alapäähän asennettava puhdistettavissa oleva kondenssinesteen poistoputki.
Haasteena kiinteällä polttoaineella toimivan tulisijan hormin korjauksessa putkittamalla on halkaisijaltaan riittävän suuren putken mahtuminen korjattavaan hormiin, jotta tulisija toimisi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tulisijojen ja savuhormien korjaus- ja huoltopalvelut

Tutustu myös

IV-laitteiden huolto

Nuohooja tulossa – mitä se tarkoittaa?

Biokattilaneuvonta

Sauno hiukkasen puhtaammin

Palovaroittimen asennus ja testaus

Polttopuiden säilytys

Lämmitysvinkkejä

Ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät palvelut

Tulisijojen ja savuhormien tarkastukset

Lämmityskattiloihin liittyvät palvelut

Ajankohtaista

Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on