Asukkaalle

Tulisijojen ja savuhormien tarkastukset

Tulisijojen ja savuhormien valtuutetut OMAnuohooja-tarkastukset

Nuohousalan Keskusliitto ry on kouluttanut kokeneita nuohoojia tekemään erilaisten mittalaitteiden avulla tulisijojen ja savuhormien tarkastuksia. Tarkastusmallin avulla tarkastusten yhteydessä voidaan kuluttajia neuvoa mahdollisimman turvalliseen ja energiataloudelliseen tulisijan käyttöön.

Valtuutetun OMAnuohooja-tarkastajan tekemä kuntotarkastus varmistaa, että käytössä on varmasti turvallinen tulisija-savuhormi-yhdistelmä. Koulutetun tarkastajan asennustarkastuksen jälkeen on varmaa, että uusi yhdistelmä on valmis ja turvallinen lämmityskäyttöön.

Tulisijojen- ja savuhormien sekä niiden yhteensopivuuden tarkastamisessa noudatetaan Nuohousalan Keskusliiton vahvistamaa tulisija- ja hormitarkastusmallia, jossa tarkastukset on jaettu kahteen päätyyppiin:

Asennustarkastukset
Kuntotarkastukset
Rakenteita rikkomattomassa tarkastusmallissa tarkastajina toimivat Nuohousalan Keskusliiton koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet nuohoojat.

Tarkastusmalliin sisältyy toimintatesti , jossa tulisijan ja savuhormin toimintaa tarkastellaan ja mitataan normaalin lämmityksen aikana. Ennen lämmitystä selvitetään savuhormin tiiveys ja tarkastuksen aikana mitataan muun muassa savukaasujen lämpötila, tulisijan päästöt, hormin vedon määrä ja pintalämpötiloja. Havainnot todennetaan mittalaitteiden antamilla tuloksilla. Tällä menetelmällä saadaan muun muassa entistä tarkempaa tietoa esimerkiksi metallisten savuhormien eristeiden kunnosta.

Tarkastustoiminnassa noudatetaan Nuohousalan Keskusliiton laatimia tarkastustyöohjeita.

Tarkastusmallissa määritelty laitteisto, koulutusohjelma, työohjeistus ja sähköinen ohjelmisto takaavat valtakunnallisesti tasalaatuisen tarkastustoiminnan toteuttamisen, jossa kohteet, jotka aikaisemmin on tarkastettu vain visuaalisesti, saadaan nyt tarkastettua erilaisin mittalaittein sekä tallennettua numeeriseen muotoon.

Asennuskohteet ovat olosuhteiltaan ainutlaatuisia ja niihin asennetut tulisijat ja savuhormit ovat aina yksilöitä, jotka on syytä tarkastaa ja samalla varmistaa niiden turvallinen sekä taloudellinen toiminta.

Jokaisesta tarkastuksesta tuotetaan myös raportti asiakkaalle. Samalla tulisijan omistajaa voidaan neuvoa mahdollisimman turvalliseen ja energiataloudelliseen tulisijan käyttöön.

Tulisijojen ja savuhormien tarkastukset

Tutustu myös

IV-laitteiden huolto

Nuohooja tulossa – mitä se tarkoittaa?

Biokattilaneuvonta

Sauno hiukkasen puhtaammin

Palovaroittimen asennus ja testaus

Polttopuiden säilytys

Lämmitysvinkkejä

Ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät palvelut

Tulisijojen ja savuhormien korjaus- ja huoltopalvelut

Lämmityskattiloihin liittyvät palvelut

Ajankohtaista

Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on