Nuohousalan Keskusliitto nuohoojien täydennyskouluttajana

Talotekniikan Erikoisammattitutkinto, nuohouksen osaamisala (Nuohoojamestari EAT)

Nuohoojamestari EAT

Toimitko jo nuohoojan ammatissa? Haluatko kehittää omaa osaamistasi? Tarvitseeko yrityksesi uudenlaista osaamista? Haluatko olla mukana kehittämässä ja edistämässä uutta tietoa ja osaamista koko nuohousalalla? Lähde jatkokouluttautumaan nuohoojamestariksi!

Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto on nuohousalan korkein tutkinto. Nuohousalan Keskusliitto haluaa edistää alan korkeimman osaamisen kehittymistä ja olemmekin ylpeydellä mukana kouluttamassa uusia nuohoojamestareita.

Olen kiinnostunut jatko-opiskelemaan nuohousta ja alustavasti suunnittelemaan opintoni jatkamista.

Täytä lomake
Nimi(Pakollinen)

Miten nuohoojamestariksi?

 • Nuohoojamestarin erikoisammattitutkintoon opiskellaan ammattitutkinnon tavoin oppisopimuksella. Oppisopimuksen voit solmia yritykseen, jossa työskentelet.
 • Erikoisammattitutkinnon voit suorittaa myös yrittäjän oppisopimuksella, jos toimit nuohousalan yrittäjänä. Nuohoojamestarin EAT:n oppisopimukset tehdään ensisijaisesti Sedun oppisopimustoimiston kanssa.
 • Mestariopintojen aikana työpaikkaohjaajan sijaan sinulla on nimetty mentori, joka ohjaa sinua opintojen aikana. Opiskelija hankkii itse itselleen mentorin ennen opintojen aloitusta. Mentorin on oltava nuohoojamestari.
 
 • Nuohoojamestarin EAT:n opinnoissa on paljon vapaavalintaisuutta. Tämän vuoksi ennen opintoihin ilmoittautumista kannattaa perehtyä kunnolla tutkinnon perusteisiin ja miettiä, millaiset opinnot eniten kiinnostavat ja mitkä tukevat oma ja yrityksen osaamista parhaalla tavalla. 
 • Ennen opintojen aloitusta suoritettavista opinnoista tehdään henkilökohtainen suunnitelma (HOKS) yhdessä oppisopimustoimiston ja Sedun kanssa.

 

 • Työssä tapahtuvan harjoittelun lisäksi myös EAT:ssa suoritetaan tutkintoon valmentavia teoriaopintoja. Teoriaopinnoista lisää täältä. 
 • Nuohoojamestarin EAT:n näyttötutkinnot suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Osa näyttötutkinnoista järjestetään perinteisinä tutkintotilaisuuksina, osa kirjallisina näyttöinä.

Nuohoojamestarin EAT tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon perusteet antavat mahdollisuuden koostaa opinnot siten, että ne vastaavat juuri sinun ja yrityksesi osaamistarpeita.  

Tutkinnossa on yhteensä 180 osp. Pakollisia opintoja suoritetaan yhteensä 80 osp, valinnaisia opintoja 100 osp.  

Pakolliset tutkinnon osat:
Valinnaiset opinnot (valitaan kaksi):

Nuohoojamestarin EAT teoriajaksot:

Teoriajaksojen toteutus

Nuohousalan Keskusliiton järjestämät teoriajaksot järjestetään itsenäisten verkko-opintojen sekä lähiopetuksen yhdistelmänä. Lähiopetusjaksot järjestetään Laukaassa Kylpylähotelli Peurungassa. Erikoisammattitutkinnon lähiopetusjaksojen pituudet vaihtelevat eri tutkinnon osissa.  

Lähiopetusjaksoilla pääset oppimaan nuohousalan mestareilta, Nuohousalan Keskusliiton kokeneilta ja äärimmäisen ammattitaitoisilta kouluttajilta. Lähijaksoilla pääset myös syventämään verkostoasi nuohousalan toimijoiden kanssa, jakamaan kokemuksia, oppimaan ja ehkä jopa luomaan uudenlaista osaamista yhdessä.  

 

Lisätietoa

Opiskelijoille varataan Peurungasta alustava majoituskiintiö ennen kurssia. Majoitukset varataan ja kustannetaan itse. Lisäksi matkat sekä ruokailut ovat omakustanteiset.  

Lue lisää kurssipaikasta: Peurunka.fi 

Teoriaopintojen lähiopetusjaksojen ajankohtia pääset tarkastelemaan koulutuskalenterista.  

Nuohousalan Keskusliiton verkko-oppimisympäristönä toimii peda.net. Oppimisympäristön kurssisisältöihin pääset tutustumaan opintoihin ilmoittautumisen jälkeen.

Teoriajaksojen sisällöt:
 • Opiskelumuoto: lähiopetus + itsenäinen opiskelu + verkko-opiskelu
 • Näyttö: Tutkintotilaisuus
 • Opiskelumuoto: Suoritetaan verkko-opintoina Sedussa 
 • Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu + itsenäinen opiskelu 
 • Näyttö: Kirjallinen dokumentti / raportti 
 • Opiskelumuoto: Lähiopetus + itsenäinen opiskelu + verkko-opiskelu 
 • Näyttö: Tutkintotilaisuus 
 • Opiskelumuoto: Lähiopetus + itsenäinen opiskelu + verkko-opiskelu 
 • Näyttö: Kirjallinen dokumentti / raportti