Päivä: 19.10.2020

Nuohousyritysten markkinointitapa on uudistunut

Nuohouspalvelut ja niiden hinnat vapautuivat, kun piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa. Nuohousyritysten on täytynyt muuttaa markkinointiaan