Puhtaan ilman asialla

Nuohousalan Keskusliitolle jäsenineen kunniamaininta mustan hiilen vähentämisestä

Nuohousalan keskusliitto jäsenineen sai kunniamaininnan ansiokkaasta toiminnasta Arktisen neuvoston ministerikokouksen iltavastaanotolla Rovaniemellä toukokuun 6. päivänä. Vieraillessaan kodeissa, nuohoojat opastavat asukkaita käyttämään tulisijoja ja lämmityskattiloita tavalla, joka minimoi mustan hiilen päästöt mutta maksimoi energiatehokkuuden.

Lue lisää

Nuohooja antaa vinkkejä ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen puunpolttoon

Nuohoojat työskentelevät puhtaamman ympäristön eteen. Säännöllisellä nuohouksella on oleellinen vaikutus siihen, kuinka paljon pienhiukkasia puun polttamisesta syntyy. OMAnuohoojaltasi saat vinkkejä, kuinka polttaa puuta niin, että siitä syntyy mahdollisimman vähän pienhiukkasia.

  • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
  • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
  • Vältä kitupolttoa.
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen. Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä.

Nuohousalan Keskusliitto ry mukana Mustahiili-kampanjassa

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekäöljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihdutuksesta. Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä.

CLC, Bioenergia ry, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Nuohousalan Keskusliitto ry käynnistävät kampanjan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten musta hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kampanja kannustaa organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kampanjassa lisätään nuohoojien avustuksella puun pienkäyttäjien osaamista keinoista, joilla kotitalouksissa voidaan vähentää mustan hiilen päästöjä. Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ideakilpailu uusien ratkaisujen kehittämiseksi.

Loppuraportissa, joka toimitetaan Arktisen neuvoston asiantuntijaryhmille, kuvataan mustan hiilenpäästöjä vähentäneitä toimia, kampanjan aikana saatuja kokemuksia sekä ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös Suomen rajojen ulkopuolella mustan hiilen päästöjen rajoittamiseksi.

Lue lisää kampanjasta täältä