NK5 Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus

Ilmanvaihdon tarve; määräykset ja ohjeet
Mittausmenetelmät
IV-automaatio
Mittaus- ja säätötyön suunnittelu ja toteutus vaatimusten mukaisesti
Mittaustyön asiakirjat, raportointi
Johtopäätökset mittaustuloksista ja jatkotoimenpiteiden arviointi