NK3 Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkailu

NK3 Kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailu / 4 lähipäivää.

Pientalon palotarkkailu
Rakentamista koskeva lainsäädäntö ja määräykset nuohoojan työssä
Tulisijojen ja hormien paloturvallisuutta heikentävät viat ja riskit:
havaitseminen, raportointi ja dokumentointi