Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkailu

Helsinki, yhteistyössä Taitotalo (huom. alkaa keväällä, jatkuu syksylle) 

Pientalon palotarkkailu
Rakentamista koskeva lainsäädäntö ja määräykset nuohoojan työssä
Tulisijojen ja hormien paloturvallisuutta heikentävät viat ja riskit:
havaitseminen, raportointi ja dokumentointi