Nuohousalan Keskusliitto nuohoojien täydennyskouluttajana

Talotekniikan Ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala (Nuohooja)

Nuohoojan AT

Harkitsetko uutta suuntaa urallesi? Haluatko oppia täysin uuden ammatin tai laajentaa yritystoimintaasi? Lähde opiskelemaan nuohoojaksi! Nuohousalan ammattitutkinnon suoritettuasi saat työskennellä nuohousalan yrityksessä työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä nuohousalalla.

Olen kiinnostunut nuohousalan opinnoista ja suunnittelen alustavasti koulutukseen hakeutumista) 

Täytä lomake
Nimi(Pakollinen)

Miten nuohoojaksi?

 • Nuohousalan opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla työtä tekemällä ja sitä kautta oppimalla. Tämän vuoksi alan opiskelu aloitetaan etsimällä yritys/työpaikka, jossa voit suorittaa oppisopimuksen tai jossa voit muuten hankkia työkokemuksen. Nuohousalan yrityksiä löydät esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton OmaNuohooja-haulla. Haun kautta löydät jäsenyrityksiämme. Työssäoppimispaikan ei kuitenkaan tarvitse olla jäsenyrityksemme. 
 • Nuohousalan opinnot suoritetaan pääasiassa oppisopimuksella. Kun olet löytänyt itsellesi työpaikan, ole yhdessä työnantajan kanssa yhteydessä oppisopimustoimistoon. Oman oppisopimustoimistosi löydät haulla: https://oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/ 
 • Suunnittele yhdessä työnantajan, oppisopimustoimiston sekä Sedun kanssa tutkintosi kokonaisuus. Miten kauan opinnot kestävät? Miten haluat koostaa tutkintosi, mitä valinnaisia opintoja suoritat pakollisten lisäksi? Millaisella aikataululla suoritat teoriaopintoja työssäoppimisen tueksi?  
 • Työpaikalla tapahtuvan harjoittelun lisäksi tutkintoon valmistautuessa suoritetaan teoriaopintoja. Teoriajaksoista lisää täältä (linkki Nuohooja AT teoriajaksot-sivulle)
 • Noin kahden vuoden työkokemuksen + teoriajaksojen sekä yllä mainittujen korttien suorittamisen jälkeen voit ilmoittautua näyttötutkintoon. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan todellisessa työkohteessa. Ennen näyttötutkintoon osallistumista sinulla täytyy olla voimassa olevat tulityökortti, työturvallisuuskortti sekä EA1-kortti
 • Tutkinnon arvioijina toimivat talotekniikan opettaja Sedusta sekä työpaikkaohjaajasi.
(*) Nuohousalan Keskusliitto toimii nuohoojien kouluttajana yhteistyössä Seinäjoen Seudun kanssa. Nuohousalan opiskelijana olet Sedun opiskelija. Sedu vastaa opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisesta (HOKS) sekä näyttöjen vastaanottamisesta.
 

Mikä oppisopimus?

 • Keskimäärin 1,5-2 vuoden mittainen työsuhde, josta maksetaan palkkaa
 • Työnantaja / työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan harjoittelusta ja työstä tutkintoon valmistumiseen saakka
 • Oppisopimustoimisto vastaa teoriajaksojen sekä näyttötutkinnon kustannuksista suurimmalta osin, tarkempia tietoja voit tiedustella lähimmältä oppisopimustoimistoltasi
 • Työnantaja vastaa opiskelijan vakuutuksista ja työvälineistä

Tutkintoon suorilla näyttösuorituksilla?

 • Jos sinulla on jo kokemusta nuohoustyöstä tai sinulla on tiedossa työnantaja, jonka mukana voisit kulkea harjoittelemassa riittävästi nuohoustyötä, voit myös suunnitella opintosi niin, että tähtäät suoraan näyttötutkintosuoritukseen.  
 • Hankit työssäoppimista työnantajan kanssa, mutta ilman oppisopimusta  
 • Vastaat itse teoriajaksojen ja näyttötutkinnon kustannuksista 
 • Vastaat itse vakuutuksistasi ja työvälineistäsi 

Nuohoojan AT – tutkinnon muodostuminen

Nuohousalan tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista (yhteensä 150 osp).

Pakolliset opinnot ovat kaikille yhteiset ja nimensä mukaan siis myös pakollisia. Pakolliset opinnot muodostuvat kahdesta tutkinnon osasta (yht. 100 osp). Nuohousalan pakolliset tutkinnon osat ovat kaikki nuohoustyön opintoja ja näistä puhutaan alalla vapaasti mustan puolen opinnoista. Nuohousalan Keskusliitto järjestää työssäoppimisen tueksi teoriakoulutusta molempiin nuohoustyön tutkinnon osiin.

Pakolliset tutkinnon osat:

Pakollisten opintojen lisäksi tutkintoon on sisällytettävä myös valinnaisia opintoja (yht. 50 osp). Opiskelija valitsee itse itselleen sopivimmat opinnot joko toisesta talotekniikan ammattitutkinnosta tai kokonaan toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Valinnaisia opintoja suunnitellessa on hyvä miettiä, millaisista opinnoista saa parhaan tuen ja lisän omalle osaamiselle. Valinnaisiin opintoihin on tietyin ehdoin myös mahdollista saada hyväksilukuja aiemmin suoritetuista ammatillisista opinnoista.

Nuohoojat tekevät usein perinteisen nuohoustyön lisäksi IV-järjestelmien puhdistus- ja säätötöitä. Nuohousalalla onkin pitkään opiskeltu mustan puolen lisäksi ilmanvaihtoon liittyviä opintoja. Tämän vuoksi Nuohousalan Keskusliitto järjestää teoriakoulutusta IV-järjestelmien puhdistus- ja säätö -tutkinnon osien suorittamisen tueksi.

Vapaavalintaisia tutkinnon osia:

Nuohooja AT: teoriajaksot

Nuohousalan Keskusliiton järjestämät nuohousalan opintojen teoriajaksot järjestetään itsenäisten verkko-opintojen sekä lähiopetuksen yhdistelmänä. Pääpaino on kuitenkin lähiopetusjaksoilla, jotka järjestetään Laukaassa Kylpylähotelli Peurungassa. Ammattitutkinnon lähijaksot ovat neljän päivän mittaisia.  

Lähiopetusjaksoilla pääset oppimaan nuohousalan mestareilta, Nuohousalan Keskusliiton kokeneilta ja äärimmäisen ammattitaitoisilta kouluttajilta. Lähijaksoilla pääset myös tutustumaan muihin alan opiskelijoihin – luomaan verkostoa, jakamaan kokemuksia ja oppimaan yhdessä. Osalla lähijaksojen päivistä on etäosallistumismahdollisuus. 

Teoriajaksojen toteutus

Pakolliset opinnot sisältävät kolme lähiopetusjaksoa, NK1, NK2 ja NK3. Nuohousalan Keskusliiton tarjoamat IV-opinnot sisältävät kaksi lähijaksoa, NK4 ja NK5. Usein mielekkäintä on suorittaa kurssit alusta alkaen tässä järjestyksessä. Myös muut järjestelyt ovat mahdollisia.  

Uusien opiskelijoiden teoriaopintojen aloitusjaksoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja tammikuussa. Pakolliset teoriaopinnot saa usein suoritettua puolen vuoden aikana. Myös IV-teoriaopintojen suoritukseen kuluu yleensä puoli vuotta.

Lisätietoja

Opiskelijoille varataan Peurungasta alustava majoituskiintiö ennen kurssia. Majoitukset varataan ja kustannetaan itse. Lisäksi matkat sekä ruokailut ovat omakustanteiset.

Lue lisää kurssipaikasta: Peurunka.fi

Teoriaopintojen lähiopetusjaksojen ajankohtia pääset tarkastelemaan koulutuskalenterista.

Nuohousalan Keskusliiton verkko-oppimisympäristönä toimii peda.net. Oppimisympäristön kurssisisältöihin pääset tutustumaan opintoihin ilmoittautumisen jälkeen. 

Teoriajaksojen sisällöt:
Tutkinnon osa: Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp.
 • NK1 Nuohoojan työn perusteet / 4 lähipäivää. Sisältää: Nuohoustoimi, taustaa ja historiaa. Pelastuslaki, sisäministeriön asetuksia. Matematiikkaa, nuohouksen ammattitekniikka, työn suoritus ja työvälineet. Rakentamismääräyskokoelmat, tulisijarakenteet, piirustukset ja mittakaavat, työturvallisuus.
 • NK2 Tulisijat ja lämmitysjärjestelmät / 4 lähipäivää. Sisältää: Lämpötekniikan perusteita, palaminen ja kiinteät polttoaineet (puu, pelletti, hake, turve). Savukaasumittausten perusteet. Tulisija- ja hormipiirustukset. Savuanalyysit. Puukattilat (yläpalo-, alapalo- ja käänteispalokattilat. Stokeri- ja pellettipolttimet. Nokipalon syyt ja hoito. Biokattilat, öljy ja öljypoltinjärjestelmät, öljypolttimet. Palamistapaturvan valvonta. Kattiloiden puhdistus ja energiatalous. Lisäksi jakson alussa mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti (ei sis. kurssihintaan).
Tutkinnon osa: Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkailu 50 osp
 • NK3 A Kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailu / 4 lähipäivää. Sisältää: Palotarkkailutyö, nuohoojan osuus palotarkastuksessa ja palotarkkailussa. Rakentamismääräyskokoelmat. Palonehkäisytyö. Lisäksi jakson lopussa mahdollisuus suorittaa tulityökortti (ei sis. kurssihintaan).
Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus 25 osp
 • NK 4 IV-järjestelmien perusteet (4 lähipäivää) ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus (4 lähipäivää) Sisältää: Ilmanvaihdon tarkoitus ja ilmanvaihtojärjestelmät, ilmanvaihtotekniikka, ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuus, Matematiikkaa, LVI-piirrosmerkit ja piirustukset, Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö.
 • Ilmanvaihdon tarve, Määräykset ja ohjeet, Matematiikkaa, Tutustuminen iv-kohteeseen piirustusten avulla, Automaatio, Puhdistustyö: – tarjouksen tekeminen (työtunnit), työnsuunnitelma (työvälineet, järjestys yms), Ilmavirtojen mittaus- ja säätötyö, Tyypillisimmät puhdistus- ja säätötyön ongelmat.
Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 25 osp
 • NK 4 IV-järjestelmien perusteet (4 lähipäivää) ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus (4 lähipäivää)
Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus 25 osp
 • NK 4 IV-järjestelmien perusteet (4 lähipäivää) ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus (4 lähipäivää)