Talotekniikan erikoisammattitutkinto, nuohouksen osaamisala (Nuohoojamestari EAT) 

Nuohoojamestarin erikoisammatitutkintoon valmistava koulutus koostuu kuudesta viiden päivän kurssista. Ne syventävät ja laajentavat ammattitutkinnossa saatuja tietoja ja taitoja. 

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen oikeuttaa nuohoojamestarin arvoon.

Osallistumisehtona jatkokoulutukseen on ammattitutkinnon suorittaminen.

Ilmastointijärjestelmiin liittyvät palvelut. Kurssilla käsitellään mm. sisäilmastoa ja kanavistojen epäpuhtauksia, ilmastointijärjestelmien laitetekniikkaa ja toimintaa, ilmastointijärjestelmän säätöä, eri tarkastustehtäviä; paloturvallisuus- ja rakennetarkastuksia.

Nuohousyrityksen hoitoon liittyvät palvelut. Kurssilla käsitellään mm. yrityksen suunnittelua ja budjetointia, työsuhde ja -sopimusasioita, palkkahallintoa, kustannus-laskentaa, kirjanpitoa, asiakaspalveluun liittyviä asioita.

Lämmitysjärjestelmiin liittyvät palvelut. Kurssilla käsitellään mm. tulisijan/hormin suunnittelua ja mitoitusta, lämmitysjärjestelmien laitetekniikkaa ja toimintaa, energiataloutta, eri tarkastustehtäviä; paloturvallisuus- ja hormi- sekä tulisijatarkastuksia.

Erikoisammattitutkinnon kurssit soveltuvat myös mainiosti täydennyskoulutukseksi aiemmin nuohoojamestarin tutkinnon suorittaneille.

Jaksot ovat maksullisia.

Lue lisää tutkinnon perusteista