Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala (Nuohooja AT)

Nuohoojan ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp

2. Kiineistöjen asumis- ja paloturvallisuuden tarkkailu 50 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat:

3. Talotekniikan tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 25-50 osp

4. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 25-50 osp

Koulutukseen otetaan mukaan uusia oppilaita myös nonstop- periaatteella, jolloin mukaan pääsee joustavasti uuden koulutuskokonaisuuden alkaessa.

Vuoden 2020-2021 koulutuskalenteri

19

Nuohoojan 1. koulutusjakso 10.-14.8.2020
Nuohoojan 2. koulutusjakso, Salo26.-29.10.2020
Nuohoojan 2. koulutusjakso 9.-13.11.2020
Nuohoojan 3. koulutusjakso 15.-18.2.2021
Nuohoojan 1. koulutusjakso 8.-11.2.2021 (Siirtyy)
Nuohoojan 4. koulutusjakso 15.-18.3.2021
Nuohoojan 2. koulutusjakso 12.-15.4.2021
Nuohoojan 5. koulutusjakso
Nuohoojan 3. koulutusjakso
24.-27.5.2021
Nuohoojan 1. koulutusjakso
Nuohoojan 4. koulutusjakso
16.-19.8.2021
Nuohojan 2. koulutusjakso 11.-14.10.2021
Nuohoojan 5. koulutusjakso 15.-18.11.2021

Tutkinnon osa: Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp.

• NK1 Nuohoojan työn perusteet Sisältää: Nuohoustoimi, taustaa ja historiaa. Pelastuslaki, sisäministeriön asetuksia. Matematiikkaa, nuohouksen ammattitekniikka, työn suoritus ja työvälineet. Rakentamismääräyskokoelmat, tulisijarakenteet, piirustukset ja mittakaavat, työturvallisuus.

• NK2 Tulisijat ja lämmitysjärjestelmät Sisältää: Lämpötekniikan perusteita, palaminen ja kiinteät polttoaineet (puu, pelletti, hake, turve). Savukaasumittausten perusteet. Tulisija- ja hormipiirustukset. Savuanalyysit. Puukattilat (yläpalo-, alapalo- ja käänteispalokattilat. Stokeri- ja pellettipolttimet. Nokipalon syyt ja hoito. Biokattilat, öljy ja öljypoltinjärjestelmät, öljypolttimet. Palamistapaturvan valvonta. Kattiloiden puhdistus ja energiatalous. Lisäksi jakson alussa mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti (ei sis. kurssihintaan).

Tutkinnon osa: Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkailu 50 osp

NK3 A Kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailu Sisältää: Palotarkkailutyö, nuohoojan osuus palotarkastuksessa ja palotarkkailussa. Rakentamismääräyskokoelmat. Palonehkäisytyö. Lisäksi jakson lopussa mahdollisuus suorittaa tulityökortti (ei sis. kurssihintaan).

Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus 25 osp

• NK 4 IV-järjestelmien perusteet ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus Sisältää: Ilmanvaihdon tarkoitus ja ilmanvaihtojärjestelmät, ilmanvaihtotekniikka, ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuus, Matematiikkaa, LVI-piirrosmerkit ja piirustukset, Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö.
Ilmanvaihdon tarve, Määräykset ja ohjeet, Matematiikkaa, Tutustuminen iv-kohteeseen piirustusten avulla, Automaatio, Puhdistustyö: – tarjouksen tekeminen (työtunnit), työnsuunnitelma (työvälineet, järjestys yms), Ilmavirtojen mittaus- ja säätötyö, Tyypillisimmät puhdistus- ja säätötyön ongelmat.

Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 25 osp

• NK 4 IV-järjestelmien perusteet ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus

• NK6 IV-Puhdistustyö ja -tekniikka (ajankohta auki) | lähipäiviä 5. | Sisältää: Tutustuminen kohteen piirustuksiin, puhdistustyövälineisiin, Puhdistustyön suunnittelu, Puhdistustyön yhteydessä yleisesti esiintyviä ongelmia, Puhdistuksen suorittaminen, Kohteesta löydetyt viat ja puutteet, Asiakaspalautteen ja tarkastuspöytäkirjojen laadinta.

Lisäksi Jaksoilta 1-4 saa valmistavan koulutuksen tutkinnon osaan Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp

Jaksoille otetaan korkeintaan kaksikymmentä oppilasta. Nuohoojan 1. koulutusjaksolle osallistumiselle annetaan etusija jo ammatissa toimiville nuohoojille, mikäli ilmoittautuneita on yli kaksikymmentä. Jaksot ovat maksullisia.

Lue lisää opetussuunnitelmasta.