Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala
(Nuohooja AT, 150 osp.)

Nuohoojan ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp

2. Kiinteistöjen asumis- ja paloturvallisuuden tarkkailu 50 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat:

3. Talotekniikan tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 25-50 osp

4. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 25-50 osp

Polut nuohoojaksi

Mitä tarvitaan?

 • Oppisopimuspaikka tai omaehtoinen työssäoppiminen
 • Näyttötutkintoihin valmistavia teoriaopintoja
 • Tulityö-, työturvallisuus- ja ensiavun peruskurssi EA1 -kortit.
 • Näyttötutkintosuoritukset kahteen pakolliseen tutkinnon osaan sekä näyttötutkintosuoritukset tai hyväksiluvut kahteen valinnaiseen tutkinnon osaan.

Voit tilata nuohoojan käsikirjan: Tulisijojen ja savuhormien nuohous -> Täältä

Miten alkuun?

Polku 1 – Oppisopimus

 • Ole yhteydessä alueesi nuohousyrittäjiin ja tiedustele mahdollisuutta oppisopimukseen. Yrittäjiä löydät esimerkiksi liiton OMAnuohooja-hakukoneella.
 • Tämän jälkeen olette työnantajasi kanssa yhteydessä paikkakuntasi oppisopimustoimistoon. Sieltä hankitaan tarvittavat teoriaopinnot Nuohousalan Keskusliiton ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun yhteistyönä järjestämiltä teoriajaksoilta.
 • Tarvittavien teoriaopintojen ja riittävän käytännön osaamisen kartuttua sovitaan näyttötutkintotilaisuudet Sedun kanssa ja tutkinto on valmis, kun näytöt on läpäisty hyväksytysti.

Oppisopimus: määräaikainen työsuhde, josta maksetaan palkkaa. Se solmitaan usein 1,5-2 vuodeksi. Työnantaja / työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan harjoitustöistä tutkintoon valmistumiseen saakka. Työnantajan puolelta tulee yleensä työvälineet ja tarvittavat vakuutukset. Teoriajaksojen sekä näyttötutkintojen (1.kerta)  kustannuksista vastaa oppisopimustoimisto.

Polku 2 – Omaehtoinen opiskelu ja suorat näytöt

 • Ole yhteydessä alueesi nuohousyrittäjiin ja tiedustele mahdollisuutta käytännön työhöntutustumiseen omaehtoisesti . Yrittäjiä löydät esimerkiksi liiton OMAnuohooja-hakukoneella. Työpaikkaoppimisen ehdot määräytyvät vapaasti keskinäisellä sopimisella.
 • Ole yhteydessä Seduun aiempien opintojesi hyödyntämisessä tutkintoosi, saadaksesi tietää, mitä teoriajaksoja sinun olisi käytävä.
 • Tiedustele teoriaopintojen aloittamisesta esimerkiksi Nuohousalan Keskusliitosta
 • Riittävän osaamisen kartuttua varaa näyttötutkinnot Sedusta

Omaehtoinen opiskelu: Opiskelija hankkii itse tarvittavan osaamisen, jolla näyttötutkinto suoritetaan hyväksytysti. Osaamisen hankintaan liittyy teoriaopintoja sekä käytännön työssäoppimista. Opiskelija ei ole oppilaitoksen kirjoilla opiskelijana, vaan sopii suorat näytöt sekä mahdolliset hyväksiluvut Sedun kanssa. Opiskelija kustantaa itse teoriajaksot (alk. 350 euroa / lähijakso) sekä näyttötutkintojen kustannukset, huolehtii vakuutukset sekä työvarusteet itse. Itsenäistä työtä lakisääteisen nuohouksen tarjoavana toimijana voi tehdä vasta, kun koko tutkinto on valmis.

Mitä pitää suorittaa?

Tutkinnon osat näyttötutkintosuorituksissa ja niihin tarvittavat teoriajaksot

Yllä olevista linkeistä näet kunkin tutkinnon osan näyttötutkinnossa arvioitavat osaamiskriteerit.

Teoriajaksojen toteutus

Lähiopetusjaksot järjestetään Kylpylähotelli Peurungassa, Laukaassa. Lähijakso on 4 päivän mittainen ja se sisältää käytännön työharjoituspäivän. Osalla lähijaksojen teoriapäivistä on myös etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijoille on varattu alustavasti majoitusta Kylpylähotelli Peurungasta. Majoitukset varataan ja kustannetaan itse. Lisäksi matkakulut ja lounaat ovat omakustanteiset. Lue lisää: Peurunka.fi

Olen kiinnostunut opiskelemaan nuohoojaksi ja alustavasti suunnittelemaan opintoni aloitusta. –> Täytä lomake

Lisätietoja:

Lisätietoja teoriajaksojen toteutuksesta:
Nuohousalan Keskusliitto ry
Koulutussuunnittelija, Annina Nieminen annina.nieminen@omanuohoojat.fi / Puh. 09 6844 160

Lisätietoja hyväksiluvuista, tutkinnon suorittamisesta ja näyttötutkinnoista:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Talotekniikan vastuuopettaja Milla Peltola
milla.peltola@sedu.fi / 040 868 0129

Kurssikalenteri

Koulutukseen otetaan mukaan uusia oppilaita myös nonstop- periaatteella, jolloin mukaan pääsee joustavasti uuden koulutuskokonaisuuden alkaessa.

Vuoden 2020-2021 koulutuskalenteri

Nuohoojan 1. koulutusjakso 10.-14.8.2020
Nuohoojan 2. koulutusjakso, Salo 26.-29.10.2020
Nuohoojan 2. koulutusjakso 9.-13.11.2020
Nuohoojan 3. koulutusjakso 15.-18.2.2021 Siirretty
Nuohoojan 1. koulutusjakso 15.-18.3.2021 Peruttu
Nuohoojan 4. koulutusjakso 15.-18.3.2021 Siirretty
Nuohoojan 2. koulutusjakso 12.-15.4.2021 Peruttu
Nuohoojan 5. koulutusjakso
Nuohoojan 3. koulutusjakso
24.-27.5.2021 Siirretty
24.-27.5.2021 Peruttu
Nuohoojan 1. koulutusjakso
Nuohoojan 4. koulutusjakso
16.-19.8.2021
24.-27.8.2021
Nuohoojan 2. koulutusjakso 11.-14.10.2021
Nuohoojan 5. koulutusjakso 15.-18.11.2021
Nuohoojan 3. koulutusjakso29.11.-2.12.2021

Teoriajaksojen sisällöt

Tutkinnon osa: Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp.

• NK1 Nuohoojan työn perusteet / 4 lähipäivää. Sisältää: Nuohoustoimi, taustaa ja historiaa. Pelastuslaki, sisäministeriön asetuksia. Matematiikkaa, nuohouksen ammattitekniikka, työn suoritus ja työvälineet. Rakentamismääräyskokoelmat, tulisijarakenteet, piirustukset ja mittakaavat, työturvallisuus.

• NK2 Tulisijat ja lämmitysjärjestelmät / 4 lähipäivää. Sisältää: Lämpötekniikan perusteita, palaminen ja kiinteät polttoaineet (puu, pelletti, hake, turve). Savukaasumittausten perusteet. Tulisija- ja hormipiirustukset. Savuanalyysit. Puukattilat (yläpalo-, alapalo- ja käänteispalokattilat. Stokeri- ja pellettipolttimet. Nokipalon syyt ja hoito. Biokattilat, öljy ja öljypoltinjärjestelmät, öljypolttimet. Palamistapaturvan valvonta. Kattiloiden puhdistus ja energiatalous. Lisäksi jakson alussa mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti (ei sis. kurssihintaan).

Tutkinnon osa: Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkailu 50 osp

NK3 A Kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailu / 4 lähipäivää. Sisältää: Palotarkkailutyö, nuohoojan osuus palotarkastuksessa ja palotarkkailussa. Rakentamismääräyskokoelmat. Palonehkäisytyö. Lisäksi jakson lopussa mahdollisuus suorittaa tulityökortti (ei sis. kurssihintaan).

Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus 25 osp

• NK 4 IV-järjestelmien perusteet (4 lähipäivää) ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus (4 lähipäivää) Sisältää: Ilmanvaihdon tarkoitus ja ilmanvaihtojärjestelmät, ilmanvaihtotekniikka, ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuus, Matematiikkaa, LVI-piirrosmerkit ja piirustukset, Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö.
Ilmanvaihdon tarve, Määräykset ja ohjeet, Matematiikkaa, Tutustuminen iv-kohteeseen piirustusten avulla, Automaatio, Puhdistustyö: – tarjouksen tekeminen (työtunnit), työnsuunnitelma (työvälineet, järjestys yms), Ilmavirtojen mittaus- ja säätötyö, Tyypillisimmät puhdistus- ja säätötyön ongelmat.

Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 25 osp

• NK 4 IV-järjestelmien perusteet (4 lähipäivää) ja NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus (4 lähipäivää)

• NK6 IV-Puhdistustyö ja -tekniikka 5 lähipäivää. Sisältää: Tutustuminen kohteen piirustuksiin, puhdistustyövälineisiin, Puhdistustyön suunnittelu, Puhdistustyön yhteydessä yleisesti esiintyviä ongelmia, Puhdistuksen suorittaminen, Kohteesta löydetyt viat ja puutteet, Asiakaspalautteen ja tarkastuspöytäkirjojen laadinta.

Lisäksi Jaksoilta 1-4 saa valmistavan koulutuksen tutkinnon osaan Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp

Jaksoille otetaan korkeintaan kaksikymmentä oppilasta. Nuohoojan 1. koulutusjaksolle osallistumiselle annetaan etusija jo ammatissa toimiville nuohoojille, mikäli ilmoittautuneita on yli kaksikymmentä. Jaksot ovat maksullisia.

Lue lisää opetussuunnitelmasta.