Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala (Nuohooja AT)

Nuohoojan ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp

2. Kiineistöjen asumis- ja paloturvallisuuden tarkkailu 50 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat:

3. Talotekniikan tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 25-50 osp

4. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 25-50 osp

Koulutukseen otetaan mukaan uusia oppilaita myös nonstop- periaatteella, jolloin mukaan pääsee joustavasti uuden koulutuskokonaisuuden alkaessa.

Vuoden 2019 koulutuskalenteri

Tutkinnon osa: Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp.

• NK1 Nuohoojan työn perusteet 12.-16.8.2019 | lähipäiviä 5 | Sisältää: Nuohoustoimi, taustaa ja historiaa. Pelastuslaki, sisäministeriön asetuksia. Matematiikkaa, nuohouksen ammattitekniikka, työn suoritus ja työvälineet. Rakentamismääräyskokoelmat, tulisijarakenteet, piirustukset ja mittakaavat, työturvallisuus.

• NK2 Tulisijat ja lämmitysjärjestelmät 11.-15.11.2019 | lähipäiviä 5. | Sisältää: Lämpötekniikan perusteita, palaminen ja kiinteät polttoaineet (puu, pelletti, hake, turve). Savukaasumittausten perusteet. Tulisija- ja hormipiirustukset. Savuanalyysit. Puukattilat (yläpalo-, alapalo- ja käänteispalokattilat. Stokeri- ja pellettipolttimet. Nokipalon syyt ja hoito. Biokattilat, öljy ja öljypoltinjärjestelmät, öljypolttimet. Palamistapaturvan valvonta. Kattiloiden puhdistus ja energiatalous. Lisäksi jakson alussa suoritetaan työturvallisuuskortti.

Tutkinnon osa: Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkailu 50 osp

NK3 A Kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailu 21.-25.1.2020 |lähipäiviä 5|Sisältää: Palotarkkailutyö, nuohoojan osuus palotarkastuksessa ja palotarkkailussa. Rakentamismääräyskokoelmat. Palonehkäisytyö, sekä ensiapu- ja tulityökorttikoulutus

Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus 25 osp

• NK 4 IV-järjestelmien perusteet maaliskuu 2020 (n. vk 12) |lähipäiviä 5. | Sisältää: Ilmanvaihdon tarkoitus ja ilmanvaihtojärjestelmät, ilmanvaihtotekniikka, ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuus, Matematiikkaa, LVI-piirrosmerkit ja piirustukset, Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö.
• NK5 IV-järjestelmien puhdistus, säätö ja mittaus toukokuu 2020 (n. vk 20) | lähipäiviä 5. | Sisältää: Edellisjakson aiheiden kertaus, Ilmanvaihdon tarve, Määräykset ja ohjeet, Matematiikkaa, Tutustuminen iv-kohteeseen piirustusten avulla, Automaatio, Puhdistustyö: – tarjouksen tekeminen (työtunnit), työnsuunnitelma (työvälineet, järjestys yms), Ilmavirtojen mittaus- ja säätötyö, Tyypillisimmät puhdistus- ja säätötyön ongelmat.

Tutkinnon osa: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 25 osp

• NK 4 IV-järjestelmien perusteet maaliskuu 2020 (n. vk 12) | lähipäiviä 5. | Sisältää: Ilmanvaihdon tarkoitus ja ilmanvaihtojärjestelmät, ilmanvaihtotekniikka, ilmanvaihtojärjestelmien paloturvallisuus, Matematiikkaa, LVI-piirrosmerkit ja piirustukset, Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyö.
• NK6 IV-Puhdistustyö ja -tekniikka kesäkuu 2020 (n. vk 26) | lähipäiviä 5. | Sisältää: Tutustuminen kohteen piirustuksiin, puhdistustyövälineisiin, Puhdistustyön suunnittelu, Puhdistustyön yhteydessä yleisesti esiintyviä ongelmia, Puhdistuksen suorittaminen, Kohteesta löydetyt viat ja puutteet, Asiakaspalautteen ja tarkastuspöytäkirjojen laadinta.

Lisäksi Jaksoilta 1-4 saa valmistavan koulutuksen tutkinnon osaan Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp

Yrittäjän ammattitutkinnon tutkinnon osat:

Tutkinnon osa: Myynti ja markkinointi 30 osp

• NK 7 Ammatinharjoittaminen ja asiakaspalvelu lokakuu 2020 (n. vk 40) |lähipäiviä 5. | Sisältää: Nuohooja yrittäjänä, Asiakaspalvelu, markkinointi ja viestintä, Työlainsäädäntö

Tutkinnon osa: Yritystoiminnan käynnistäminen 30 osp.

 • NK 8 Yrityksen hoito marraskuu 2020 (n. vk 48) | lähipäiviä 5. | Sisältää: Yrityksen toiminta ja talous, Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu, Tarjous- ja kustannuslaskenta, Yrityksen toiminnan ja talouden suunnittelu (ryhmätyö).

Jaksoille otetaan korkeintaan kaksikymmentä oppilasta. Nuohoojan 1. koulutusjaksolle osallistumiselle annetaan etusija jo ammatissa toimiville nuohoojille, mikäli ilmoittautuneita on yli kaksikymmentä. Jaksot ovat maksullisia.

Lue lisää opetussuunnitelmasta.