Tutkinnot

Nuohousalan tutkinnot

Nuohoojilla on kaksi tutkintoa: Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala ja Talotekniikan erikoisammattitutkinto, nuohouksen osaamisala. Tutkintonimikkeinä ovat nuohooja ja nuohoojamestari. Molemmista tutkinnoista on laadittu omat perusteet, jotka opetushallitus on hyväksynyt.

Tutkinnossa ammattitaidon arviointi tapahtuu tutkinnon osittain järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet sisältävät kaikki ne järjestelyt, joilla tarvittava ammattitaito voidaan todeta. Arvioinnin kohteena ja perustavoitteena ovat toiminnalliset tehtävät eli työtoiminta, jota voidaan tarvittaessa täydentää suullisella tai kirjallisella kuulustelulla.

Talotekniikan ammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Tutkintojen järjestäminen


Tutkinnon järjestäjiä:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki