Kiinteistönomistaja, muista tarkistaa tikkaat ja katon kunto – Nuohoojan turvallisuus on sinun vastuullasi - OMAnuohooja

Kiinteistönomistaja, muista tarkistaa tikkaat ja katon kunto – Nuohoojan turvallisuus on sinun vastuullasi

Runsaslumisen talven jälkeen kaikkien kiinteistönomistajien tulee tarkistaa, ettei lumi ole vaurioittanut tikkaita ja muita nuohoojan kulkuteitä katolla, muistuttaa Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare.

Tarkistuksen yhteydessä saattaa ilmetä vaurioiden lisäksi puutteita.

”Yleisimmät puutteet ovat kiinnityspisteet ja turvallinen kulku. Kulkua ei esimerkiksi ole piipulle saakka. Nuohoojan työtä on puhdistaa myös ilmastointiputkia ja läpivienneille on harvoin turvallista kulkua”, sanoo kattoturvallisuusalan kouluttaja Pasi Saarinen Vesivekiltä.

Nuohoojan ja muiden katolla huoltotöitä tekevien turvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla. Nuohoojilla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa vaarallisista vioista pelastusviranomaisille. Katolle ei tarvitse kiivetä, mikäli työturvallisuus ei ole nuohoojan näkökulmastaan riittävä.

Vuosittain nuohousalalla sattuu noin 60 onnettomuutta, joihin johtaa puutteellinen tai heikkolaatuinen pääsy piipulle. Nuohousalan keskusliiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan kattoturvallisuudessa on usein merkittäviä puutteita. Tikkaita, kattosiltoja, suojakaiteita ja turvaköyden kiinnityspisteitä ei ole asennettu välttämättä laisinkaan.

”Kattoturvan suunnittelussa kannustan ottamaan yhteyttä ammattilaisiin. Työ suunnitteluvaiheesta toteutukseen vaatii erityisosaamista ja korkealla työskentelyn ammattitaitoa”, vahvistaa Murtokare.

Parannustyö alkaa tarkistuksesta

Kiinteistönomistajan vastuun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nuohoojan ja muiden katolla kulkijoiden käyttämät tikkaat, kattosillat ja muut katon kulkutiet ovat nykyaikaiset ja kunnossa.

Kesällä hyvän sään aikana on hyvä tarkistaa katto ja sen kulkutiet. Myös yläpohjassa tulisi käydä varmistamassa, ettei vuotovaurioita ole.

Katolle tai yläpohjaan ei kuitenkaan tule edes yrittää kiipeillä, jos kiinteistöön ei ole asennettu kunnollisia tikkaita ja muita kattoturvatuotteita, tai ei ole varma omista taidoistaan ja kyvystään työskennellä korkealla.

Ammattilaiset saa helposti paikalle ja silloin turvallisuus on taattu.

Puiset tikkaat nuohoojan työssä vaarallisia

”Nuohoojan työ on vaarallista, koska kiipeämiseen liittyy aina riski. Herättelemme kuluttajia ymmärtämään tilanteen tiedottamisella, mutta myös rakennusvalvonnalla on iso rooli”, sanoo Murtokare.

Huolestuttavana puutteena Murtokare pitää uudisrakennuskohteita, joissa rakennusvalvonta ei ole edellyttänyt riittävän järeää kattoturvaa. Siksi uudempienkaan kiinteistöjen tarkistukset eivät ole aiheettomia. Kattoturvan vikoihin kuuluu myös se, ettei sitä ole mitoitettu oikein.

”Kattosiltoja ei ole välttämättä asennettu oikeille paikoille tai kattosilta loppuu jo kaksi metriä ennen piippua”, Saarinen antaa karkeita esimerkkejä.

Saarinen näkee työssään kohteita, joissa ei ole kattoturvaa lainkaan. Liian vanhat ja vaillinaisesti asennetut kattoturvatuotteet ovat yleisiä. Aiemmin käytössä olleet puiset tikkaat tai kattosillat eivät täytä mitään vaatimuksia ja ovat äärimmäisen vaarallisia.

Ilmoitus pelastusviranomaisille on mahdollinen

Nuohoojilla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa vaarallisista vioista pelastusviranomaisille. Katolle ei tarvitse kiivetä, mikäli työturvallisuus ei ole nuohoojan näkökulmastaan riittävä.

Tämän pitäisi osaltaan motivoida kiinteistönomistajia parantamaan tilannetta.

– Kattoturvan vakavista puutteista ilmoitetaan kiinteistön omistajan lisäksi myös pelastusviranomaisille. Osa laiminlyönneistä johtuu tietämättömyydestä, mutta joukossa on välinpitämättömyyttäkin, kertoo Murtokare.

30.5.2022, TM Rakennusmaailma ja Vesivek