• Valitse numero väliltä 0 - 12.

Nuohousalan Keskusliiton varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen nuohousalalla toimivan yrityksen  tai nuohoojan, joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja päätöksiä. Jäsen on velvollinen suorittamaan  liitolle liittymismaksun ja jäsenmaksun, joiden suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle päättää liiton syyskokous.  Vuoden 2017 jälkeen nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneilta vaaditaan tutkintotodistusjäljennös hakemuksen liitteeksi.