Nuohousalan Keskusliitto on mukana tänä vuonna lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien neuvontafoorumin työpajassa. Työpajat on jaoteltu koskemaan erikseen rivi- ja kerrostaloja, palvelukiinteistöjä ja omakotitaloja. Työpajoissa koostetaan monien eri yhteistyötahojen kanssa muun muassa korjaus- ja huoltotoimenpiteiden vuosikelloa, jonka avulla pystytään muistuttelemaan asujia ja toimijoita näihin toimenpiteisiin liittyen. Vuosikellot ovat aina rakennuskohtaisia.  Foorumin taustalla on rakennusten energiatehokkuusdirektiivin artikloiden 14 ja 15 toimeenpanoon liittyvä päätös hyödyntää työssä vaihtoehtoisia menetelmiä pakollisten järjestelmätarkastusten sijaan.

Yhteisten toimien kautta on tavoitteena tavoittaa suurin osa suomalaisista kiinteistönomistajista ja nostaa tietoisuutta energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista ja siten saavuttaa toiminnalla vähintään yhtä suuri energiansäästö kuin pakollisilla tarkastuksilla. Foorumi seuraa viestintä- ja neuvontatoimia eri tavoin, jotta toiminnan kattavuudesta, tuloksista sekä vaikuttavuudesta voidaan kertoa sekä kansallisesti että EU-tasolla.

Tiedottamisessa ja informaatiossa ihmisille on tärkeää oikea-aikaisuus. Informaatiosta saadaan silloin suurimmat edut, kun ollaan ajallisesti oikeaan aikaan liikkeellä. Meitä lähellä olevat asiat liittyvät nuohouksesta ja ilmanvaihtojärjestelmien huollosta muistuttamiseen ja valistamiseen eritoten. Koemme myös tärkeäksi tulisijan ja ilmanvaihdon käsikädessä toimimisesta valistamisen. Tällaisessa työpajassa pääsemme tuomaan vahvasti oman äänemme kuuluviin. Samalla pääsemme hyödyntämään yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoa laajemman viestinnän ja sitä kautta tavoitettavuuden kautta.

Työpajoissa kootut ajatukset ja ideat ovat nyt jatkojalostuksessa ja niiden avulla tehdään materiaaleja ja viestintätoimia, joiden avulla pystytään muistuttelemaan ja tiedottamaan ihmisiä talojen tärkeistä vuosittaisista huoltotoimista.