Kattoturvalaitteet ja turvallinen työskentely katon huoltokohteilla ovat kärkiteemoina kuluvalle vuodelle. Liiton tekninen valiokunta kokoontui 12.4.2021 jatkotyöstämään teemaan liittyvää selvitystä. Mukana selvityshankkeessa ovat Nuohousalan Keskusliiton lisäksi muita asiantuntijatahoja muun muassa Vesivek ja Piristeel. 

Edellisen kerran kattoturvatuotteita koskeva selvitys tehtiin vuonna 2011 ja tuolloin havaittiin varsinkin vapaa-ajan asuntojen kohdalla huolestuttavia poikkeamia.

Selvityksen kautta saadut tulokset ovat pohjana liiton ja muiden yhteistyötahojen viestinnässä, jonka tavoitteena on saada sekä kiinteistön omistajat että kattoturvallisuuden parissa työskentelevät tahot kiinnittämään entistä enemmän huomioita turvallisiin kulkureitteihin katon huoltokohteille, asianmukaisiin kattoturvatuotteisiin ja niiden asennuksiin.

Liitto on nostanut kattoturvallisuutta koskevia asioita myös muissa hankefoorumeissa muun muassa Motivan Neuvontafoorumihankkeessa, jossa tehdään materiaaleja kiinteistön omistajille, mihin seikkoihin heidän tulisi kiinteistön huollossa kiinnittää erityistä huomioita.

Vuonna 2021 toteuttava kattoturvaselvitys on tarkoitus toteuttaa loppukesästä ja sen toteutuksesta ohjeistetaan jäsenyrityksiä tarkemmin erikseen.