Uncategorized Archives - OMAnuohooja

Kiinteistönomistaja, muista tarkistaa tikkaat ja katon kunto – Nuohoojan turvallisuus on sinun vastuullasi

Runsaslumisen talven jälkeen kaikkien kiinteistönomistajien tulee tarkistaa, ettei lumi ole vaurioittanut tikkaita ja muita nuohoojan kulkuteitä katolla, muistuttaa Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare. Tarkistuksen yhteydessä saattaa ilmetä vaurioiden lisäksi puutteita. ”Yleisimmät puutteet ovat kiinnityspisteet ja turvallinen kulku. Kulkua ei esimerkiksi ole piipulle saakka. Nuohoojan työtä on puhdistaa myös ilmastointiputkia ja läpivienneille on harvoin turvallista kulkua”,

Nuohousuudistus on sujunut ennakoidusti – nuohouksen hinnoissa, saatavuudessa ja laadussa ei huomattavia muutoksia

Sisäministeriö on antanut 22.12.2021 eduskunnan hallintovaliokunnalle kirjallisen selvityksen vuonna 2019 voimaan tulleen nuohousuudistuksen toteutumisesta. Selvityksen mukaan nuohousta koskevaan pelastuslain säätelyyn ei ole tarvetta tehdä muutoksia tällä hetkellä. Eduskunnalle annettu selvitys perustuu sisäministeriön asettaman nuohousuudistuksen seurantaryhmän havaintoihin ja sisäministeriön Itä-Suomen yliopistolta tilaamaan selvitykseen. Nuohousuudistuksen seurantaryhmän havaintoihin sisältyvät Omakotiliiton jäsenistölleen toteuttaman nuohousuudistuksen seurantakyselyn tulokset vuosilta 2019, 2020

Tarkkana talvella

Talvikausi ja pakkaset lähestyvät. Lämmityskausi on paras aika tarkistaa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen toiminta. Tämä varmistaa viihtyisät asumisolosuhteet ja kohtuullisen  energiankulutuksen. Teknisten järjestelmien toiminnan energiataloudellisuus selvitetään seuraamalla energiankulutusta ja vertaamalla kulutustietoja edellisten talvikausien kulutukseen.   “Asumisessa eniten energiaa kuluu lämmitykseen ja siten siitä syntyy eniten ilmastovaikutuksia. Kodin lämmityksen, ilmanvaihdon ja vedenlämmityksen on pelattava yhteen ja näillä on säätövaikutuksia toisiinsa. Tekniikan kokonaisuuden on toimittava hyvin yhteen, jotta asumisviihtyvyys säilyy”, toteaa Motiva Oy:n asiantuntija Päivi Suur-Uski.  Oikeat huonelämpötilat ovat lähtökohta mukavaan ja energiatehokkaaseen asumiseen. Lämpötila 20‒22 °C on sopiva

Asuminen on mukavaa, kun ilmanvaihto toimii

Huomaamattomasti mutta luotettavasti toimiva ilmanvaihto on asukkaiden näkökulmasta miellyttävä. Hyvä ilmanvaihto mukautuu asukkaiden erilaisiin tarpeisiin perheen koon, työaikojen ja muiden elintapojen mukaan. Asuntokohtainen ilmanvaihdon säätömahdollisuus tuo myös kustannussäästöjä.  “Asukkaiden määrä asunnossa voi vaihdella vaikkapa vuorokauden tai vuodenajan mukaan. Ilmanvaihdolle vaihteleva henkilökuormitus tuo erilaisia asuntokohtaisia vaatimuksia. Ihmisten yhä yksilöllisempi elämänrytmi ja vakioaikataulun mukaan toimiva ilmanvaihto eivät

Syksy saapuu, kokonaisuus ratkaisee lämmityskulut

Syys-lokakuussa sää viilenee vääjäämättä. Lämmityskauden alkaessa on aika tarkastaa lämmitysjärjestelmän toiminta, mutta hyvä hetki myös miettiä kodin energiankulutusasioita. Talon syyshuolto varmistaa paitsi energiansäästön myös asumisviihtyvyyden.   ‒ Rakennuksen ja käyttöveden lämmitys lohkaisee jopa 80 prosenttia kotitalouden energiankäytöstä. Asumisen osuus suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 40 prosenttia. Lämmitysenergian tehokas käyttö ja ylikulutuksen välttäminen auttavat leikkaamaan asumisen ilmastovaikutuksia, muistuttaa

Nuohousuudistus ei ole nostanut hintoja merkittävästi, mutta nuohousvälit ovat pidentyneet

Vuonna 2019 voimaan tullut nuohousuudistus ei ole nostanut nuohouksen hintoja merkittävästi. Sen sijaan nuohousvälit ovat pidentyneet hieman. Tiedot käyvät ilmi sisäministeriön Itä-Suomen yliopistolta tilaamasta selvityksestä. – Nyt valmistuneen selvityksen tulokset ja sisäministeriön asettaman nuohousuudistuksen seurantaryhmän tekemät havainnot tukevat toisiaan ja ovat saman suuntaisia, kertoo yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriöstä. Itä-Suomen yliopisto selvitti miten nuohouksen säädösmuutokset ovat vaikuttaneet nuohousmarkkinoiden

Viisas lämmittäjä varautuu jo kesällä talveen

Kesä on kauneimmillaan, mutta viisas talonpitäjä varautuu jo kesäkuumilla talven pakkasiin. Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Myös tulisijat ja savupiiput on puhdistettava ja tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Nuohouksen tilaaminen kerran vuodessa toimii kuin hyvä vakuutus. ‒ Myös kiertovesipumppuja kannattaa tarkistaa ja käyttää kesällä, että toimivat varmasti, kun lämmityskausi taas

Toimintaohjeistus nuohouksesta koronavirusepidemian aikana (4.12.2020)

Toimintaohjeistus nuohouksesta päivittynyt (4.12.2020) Ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa  Nuohoustyössä noudatetaan sekä valtioneuvoston että terveysviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä alueellisia suosituksia ja rajoituksia. Nuohoustyössä noudatetaan kontaktitonta toimintamallia, jossa huolehditaan sekä omasta että asiakkaan terveydestä. Asiakas pyydetään siirtymään eri tilaan tai huoneeseen toimenpiteiden ajaksi. Lisäksi nuohooja huolehtii tehostetusta hygieniasta.  Ennen nuohouskäyntiä, käydään asiakkaan

Nuohousyritysten markkinointitapa on uudistunut

Nuohouspalvelut ja niiden hinnat vapautuivat, kun piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa. Nuohousyritysten on täytynyt muuttaa markkinointiaan vastaamaan uuden ajan vaatimuksia. Piirinuohousjärjestelmän päätyttyä kiinteistönomistajat ovat saaneet valita, miltä yritykseltä he hankkivat nuohouksen. Yritykset voivat itse määrittää palvelunsa hinnan, joten kuluttajien on syytä vertailla nuohoushintoja samalla tavoin kuin mitä tahansa muita palveluita hankkiessaan.  Nuohousilmoitus-lappuja ei enää saa olla

Nuohous voi jatkua – tarkat toimintaohjeet varmistavat turvallisuuden

Nuohousalan Keskusliitto ry:n tiedote 14.5.2020 Sisäministeriö suositteli maaliskuun lopussa siirtämään muut kuin aivan välttämättömät nuohoukset koronavirusepidemian vuoksi väliaikaisesti. Hallituksen 6. toukokuuta päätettyä siirtyä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten purkamiseen sisäministeriö on arvioinut uudestaan nuohousta koskevan suosituksen tarpeellisuutta. Poikkeusolot voivat jatkua vielä pitkään eikä nuohouksia voi määräämättömäksi ajaksi siirtää. Nuohouksen järjestäminen edellyttää kuitenkin tässä tilanteessa